Batı’da Kur’ân-ı Kerîm ilk defa mı yakıldı?

Batı’da Kur’ân-ı Kerîm ilk defa mı yakıldı?

Haçlı seferleri sırasında Müslümanlara ait kitaplar yakılıp ortadan kaldırılmıştı. Trablusşam'daki kütüphanede 50 bin Kur'ân-ı Kerîm Haçlılar tarafından yakıldı. Endülüs'te talan edilen kütüphanelerde birçok Kur'ân-ı Kerîm'in ateşe verildi. Yağmalanan kütüphanelerin birisinde bulunan Hz. Osman mushafı da yakılan Kur'ân-ı Kerîm'ler arasındaydı. Müslümanların şahsi Kur'ân-ı Kerîm'leri evlerinden toplatılıyordu hatta bir Müslüman evinde Kur'ân-ı Kerîm var diye Engizisyon mahkemesi kararıyla yakılmıştı. Ortaçağ sonlarında Kur'ân-ı Kerîm tercümeleri Avrupa'da yakıldı ve yasaklandı.