Bir gelenek icadı olarak İstanbul'un fethi törenleri

Bir gelenek icadı olarak İstanbul'un fethi törenleri

Modern dönem sonrası anma ve kutlama törenleri ulusal kimliğin oluşumunda araç olarak kullanıldı. Bu etkinlikler millî kimliği besleyen ortak bir hafıza inşa etmeye yarıyordu. Her yıl kutladığımız İstanbul'un fethi törenleri de II. Meşrutiyet döneminde tertip edilmeye başlanmıştı. İttihat ve Terakki Cemiyeti bu kutlamalarla Balkan Savaşı'nın ortaya çıkardığı yıkımı aşmayı hedeflemişti. Aynı zamanda devlete sahip çıkma şuurunun oluşmasını sağlamak istemişlerdi.