Derin Tarih Ocak 2023 sayısı çıktı

Derin Tarih Ocak 2023 sayısı çıktı

Bu ay, fethinin 500. yıldönümünde Rodos'a odaklandık. Ada'nın tarihi, kültürü ve mimarî eserleri, uzman isimlerin kıymetli katkılarıyla, dosyamızda... Ocak sayımızla birlikte Said Halim Paşa'nın "İslâmlaşmak" kitabı hediye.1918'de Sebîlürreşâd'da tefrika edilen eser, Müslümanlığın inanç, ahlâk, cemiyet ve siyaseti içine alan bir bütün olduğu tezini işliyor. Yeni sayımız bayilerde.