Endülüs'ün Dimaşk'ı Gırnata

Endülüs'ün Dimaşk'ı Gırnata

📌Endülüs'ün Dimaşk'ı Gırnata

👉Gırnata, Müslümanların Endülüs topraklarına adım atmasının ardından 712'de fethedildi.

👉İslâmî idarenin ilk zamanlarında Kurtuba'daki merkezî otoriteye karşı ayaklanan isyanların başını çeken şehir, sonraları Zîrî, Murâbıt ve Muvahhid hanedanları arasında sık sık el değiştirdi.

👉Zaman içerisinde Müslümanların İspanyollara karşı tek güvenli limanı halini alacak ve Endülüs'te en uzun süre İslâm hâkimiyetinde kalan şehir olarak tarihe geçecekti.

👉1492'de İspanya'daki Müslüman hâkimiyeti son bulduğunda, Benî Ahmer Sultanı Ebû Abdullah'ın şehirden ayrılırken son tepeden geriye bakıp gözyaşı döktüğü rivayet edilir.

✍Ayrıntılar Derin Tarih'in İslâm Başkentleri-1 özel sayısında.