Endülüs'ün gelini İşbîliyye

Endülüs'ün gelini İşbîliyye

📌Endülüs'ün gelini İşbîliyye

👉İslâm hâkimiyeti öncesinde Vandallar ve Vizigotlara başkentlik yapan İşbîliyye, Endülüs Müslümanlarının da ilk başkentiydi.

👉Kısa süre sonra devlet merkezi Kurtuba'ya taşınsa da önemini korudu.

👉Tavâif-i Mülûk devrinde Abbâdilerin, sonra da Muvahhidlerin başkenti oldu.

👉Vâdi'l-Kebir Nehri ile denize bağlanması, geniş ovaları, akarsuları, dağları, bereketli toprakları ve hayran bırakan güzelliğiyle şairler tarafından bir geline benzetilmiş.

👉Arkasını yasladığı Şeref Dağı bu gelinin tacı, Vâdi'l-Kebir Nehri de gerdanı olarak yorumlanmıştı.

✍Ayrıntılar Derin Tarih'in İslâm Başkentleri-1 özel sayısında.