Halkın koruyucusu: Kanûnî Sultan Süleyman

Halkın koruyucusu: Kanûnî Sultan Süleyman

📌O, Osmanlı Devleti'nde en uzun süre padişahlık yaptı. Devletin sınırlarını iki katına çıkardı. Yaptığı reformlarla devleti olduğundan daha da güçlü bir hâle getirdi.📌Dönemin tarihçilerinden Celâlzâde Mustafa Çelebi, Kanûnî Sultan Süleyman'ı üç özelliğiyle tanımlar: Adaletli olması, halkın koruyucusu, velinimeti olması ve cihanşümul bir fâtih vasfına sahip bulunması.📌Sultan Süleyman, 7 Eylül 1566'da Sigetvar Seferi sırasında vefât etti. Vefâtı askerlerde moral bozukluğu olmasın diye gizlendi. İç organları çıkarılarak gömüldü. Naaşı ise 23 Kasım'da Süleymaniye Camii'ndeki türbesine defnedildi.