Osmanlı şehirleşmesine bir örnek: Gazi Evrenos Bey

Osmanlı şehirleşmesine bir örnek: Gazi Evrenos Bey

Osmanlı'da istimâlet yani gönül kazanma politikaları, muhtelif yöntemlerle icra ediliyordu. Gazi
Evrenosoğullarının vakıfları da Rumeli'deki fetihlerin önemli bir parçasını oluşturuyordu.

✍Büşra Gür yazdı.
"Osmanlı Şehirleşmesi Akıncı Beylerin Vakıf Faaliyetleriyle Gerçekleştirilmişti: Gazi Evrenos Bey Örneği"

Derin Tarih Kasım sayısında.