Sahip olman gereken 5 yetkinlik

Sahip olman gereken 5 yetkinlik

Kendini 1 dakikada tanıtabilmek
  • Bunu yapman hem özgüveninini hem de yetkinliklerini ortaya koyar
Yılmazlık
  • Hayatın zor koşullarına uyum sağlayıp vazgeçmemelisin

Odaklanmak

  • Yapılan işin verimli olabilmesi için dikkat dağıtıcı şeylerle savaşmalısın

Küçük bir grubu yönetebilmek

  • İletişim, ikna edebilme ve zamanı etkin kullanabilme gibi yetkinlikler edinmelisin

Küresel vatandaşlık

  • Sosyal sorumluluk alanında seni ön plana çıkarır


Daha fazlası Genç Motto Ekim sayısında seni bekliyor
Kaynak: Yavuz Yiğit