FETÖ hem dünyada hem de ahirette kaybedecek

FETÖ hem dünyada hem de ahirette kaybedecek

Dünyanın en alçak terör örgütü olan FETÖ'nün kuruluş tarihini, Endülüs'ün yıkılışına ve hatta Hz İsa'nın getirdiği İncil'i tahrif ederek Hıristiyanlık adında bir beşerî din icat eden Yahudi Pavlus'a kadar götürmek mümkündür