İngilizler ve Yahudiler Osmanlı'yı beraber yıktı

İngilizler ve Yahudiler Osmanlı'yı beraber yıktı

Birinci Cihan Harbi şüphesiz Osmanlı Devleti'ni ortadan kaldırmaya yönelik bir İngiliz-Yahudi planıydı. Denizlere uzak olması ve başka nedenlerle Almanlar sömürgecilikte geç kalmıştı. 1871'de kurdukları 'Alman İmparatorluğu'nun verdiği hazla sömürgeler ve petrol yataklarında söz sahibi olma konusundaki hırsları İngilizleri tedirgin ediyordu