İstihbaratın tarihi

İstihbaratın tarihi

İstihbaratın İngilizce karşılığı intelligence'tır. İntelligence kelimesinin ikinci mânâsı ise zekâdır. İstihbârat çok yüksek düzeyde zekâ gerektiren mesleklerden biri olduğu için istihbârat ile zekânın aynı kelimeyle ifade edilmesi, İngilizlerin bu iki kavram arasındaki bağlantıya verdikleri önemin göstergesi olarak da düşünülebilir