Müslüman olan ilk Türkler ve Türk kültürü

Müslüman olan ilk Türkler ve Türk kültürü

Türkler, İslâm öncesi Sibirya uçlarından Avrupa'nın ortalarına kadar uzanırken, İslâm sonrası Asya'dan Avrupa'ya, Anadolu'dan Afrika ortalarına dek uzanıyor