Mustafa Kemal imzalı bildiri: Vahdeddin Han

Mustafa Kemal imzalı bildiri: Vahdeddin Han

25 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nde M. Kemal imzalı “düşman propagandalarına inanılmaması üzerine bir beyanname” adlı metin yayınlanır ve orada şöyle denilir: “İngilizler tarafından satın alınan ve milleti birbirine düşürmek maksadını güden bazı hâinler, sizi aldatmak için her türlü yalanı söylüyorlar."