Siyonistleri Hitler güçlendirdi

Siyonistleri Hitler güçlendirdi

Siyonist hareketin gücü son derece sınırlıydı. Siyonistler Hitler ile işbirliğine gitti. Hitler, Siyonistleri kapıdan kovmak varken el üstünde tuttu. Almanya'nın paraya en ihtiyaç duyduğu bir zamanda ne istedilerse verdi. Yahudi Edwin Black'in sözünün ciddiye alınacak bir tarafı yok. Yahudi teşkilatları Haavara anlaşmasına fena halde ağır eleştiriler yapmıştı
*(Haavara: 1933-1939'da yaklaşık 60 bin Alman Yahudisinin Filistin'e göçünü mümkün kılan anlaşma) Haim Arlosoroff'a suikast düzenlemeye kadar gidiyor. Siyonistlerin Yahudiler nezdindeki parlak olmayan konumunu elbette biliyor. Siyonist hareket çok küçüktü ve Yahudiler arasında sadece bir azınlığın görüşüydü.