İstanbul'un semt isimleri nereden geliyor? (2)

İstanbul'un semt isimleri nereden geliyor? (2)

Eminönü: Osmanlı döneminde çarşıdaki esnafı denetleme yetkisi 'Emin'lere aitti. Semt, adını burada bulunan 'Gümrük Eminliği'nden alıyor.

Etiler: 1950'lerin başında 192 villanın yapımı için kurulan Etiler Yapı Kooperatifi semte ismini verdi

Bağcılar: 1939'a kadar 'Yahudi Burgaz' ve Çıfıtburgaz adıyla anılan bölge, 1939'da üzüm bağlarının çokluğu nedeniyle Bağcılar Köyü adını aldı. Bağcılar, aldığı göçle önce belde (1975) sonra da ilçe merkezi (1992) haline dönüştü

Bakırköy: Bizans döneminde 'Makri Hori' olarak bilinen semt, Osmanlı zamanında Makriköy olarak anılır oldu. Cumhuriyetin ilanından sonra ise adı Bakırköy şeklinde değiştirildi


Taksim: Osmanlı döneminde Beyoğlu - Galata suyunun halka taksim edildiği (bölüştürüldüğü) tarihi semt, bu vasfı nedeniyle Taksim adıyla anılır oldu. Taksim'deki maksem (su taksim binası) hala meydanda yer alıyor

Tahtakale: Sözlük anlamı 'kale altı' olan Taht-el-kale'nin bozulmasıyla semtin adı Tahtakale'ye dönüştü

Merter: Milli mücadelede gösterdiği kahramanlıkları ile tanınan Ahmet Merter'in Osmanlı döneminden beri işlettiği büyük çiftliğin sonradan yerleşime açılmasıyla semt Merter ismiyle bilinir oldu

Beşiktaş: Semtin adına dair iki rivayet bulunuyor. Bunlardan ilki Barbaros Hayrettin Paşa'nın gemi halatlarını bağlatmak için diktirdiği beş taş, diğeri ise bir papazın Kudüs'ten getirdiği ve Hazreti İsa'ya ait olduğu sanılan 'beşik taşı'dır

Esenler: Türk-Yunan mübadelesine kadar tarımla uğraşan Rum köylülerinin yaşadığı semtin adı Litros olarak biliniyordu. 1937-1940 yıllarında yapılan değişiklik ile Litros, Esenler oldu