Astrolojiyi kullanan siyasetçiler

Astrolojiyi kullanan siyasetçiler

Yıldızlar tarih boyunca insanların ilgisini çekti. Babil, Sümer ve Mısır gibi antik dönem medeniyetleri gökyüzü konusunda oldukça geniş çalışmalar yaptı. Gök cisimlerinin hareketlerini takip etmeleri onları bilimsel açıdan ileriye taşıdı. Bunun yanında yıldızların konumlarına göre günlük yaşamlarını şekillendirmeye başladılar. Devlet yönetiminde de astrolojinin etkisi büyüktü. Hindistan, Çin ve Arap yarımadasında yıldızlarla ilgilenmek ve bunu yönetime aksettirmek bir gelenek oldu. İşte astrolojiye ilgi duyan bazı siyasetçiler