Batıda kölelik neden kalktı?

Batıda kölelik neden kalktı?

Ne zaman ki köle emeği, işçi emeğine kıyasla daha az verimli, dolayısıyla daha maliyetli oldu, köleliği sürdürmenin anlamı kalmadı.