Boşuna bir uğraş: Uygarlık

Boşuna bir uğraş: Uygarlık

20. asrın iki büyük dünya savaşından sonra 'emperyal güçler' arasında geçici bir barış sağlayan iki atom bombası oldu