Geç keşfedilen Türkler

Geç keşfedilen Türkler

Yaklaşık 400 yıl Osmanlı egemenliğinde kalan Lübnan ile bağlar yüz yıl önce kopsa da ülkede hâlâ 20 bin kadar Türk yaşıyor. İlk olarak Memlükler döneminde bölgeye gelen Türkler, sonrasında Osmanlı tarafından hac yolunun güvenliği için ülkeye yerleştirilmiş