İkinci Yeni bir akım değildir

İkinci Yeni bir akım değildir

İkinci Yeni bir akım değildir. Herkesin kendi şiirinin sorumluluğu yüklendiği ve rastlantısal olarak başka şairlerle buluştuğu bir devinimdir


Turgut Uyar