Truman Show ve İsrail

Truman Show ve İsrail

İsrail onlarca yıl içinde kendisinin birçok versiyonunu üretti; siyasetteki İsrail, tarihteki İsrail, ABD'deki İsrail, kitaplardaki İsrail...

📌 M. Reza Behnam 'Truman Show ve İsrail'in Kaldırılan Hile Örtüsü'

Çeviren: Elvide Demirkol

Yazının tamamı Nihayet Temmuz Sayısında 🙌