Türk müziğinde 'hafız' etkisi

Türk müziğinde 'hafız' etkisi

Müziğin din ile irtibatlı olmadığı, dinden beslenmediği hiçbir medeniyet yoktur. Çünkü müzik uhrevi bir sanattır.