Zaman kavramına bir bakış

Zaman kavramına bir bakış

Günlerin aynı zamanda hem uzun hem kısa olabileceğini anlayamamıştım


Albert Camus