Türkiye'nin internet ve genişbant verileri

Türkiye'nin internet ve genişbant verileri

Türkiye'nin internet ve genişbant verileri (2021 - 3. çeyrek)

Kaynak: BTK