Açık konuşalım: Kimse eskimek istemedi🤷‍♀️

Açık konuşalım: Kimse eskimek istemedi🤷‍♀️

Hepimiz “eski" olmanın güzel olduğu konusunda bir antlaşmanın altına imza attık. Eski olan her şeyi övdük; eskinin suskunluğunu ve bilgeliğini göklere çıkardık. Hepimiz oradaydık.⠀

70'lerin modasını aldı kadınlar ve günümüze uyarladılar; bunun gerçekten eski ve güzel olduğuna inandırdılar kendilerini. Halbuki her şey yeniydi. Eski bir şarkıyı aldı adamlar ve coverladılar; bunun gerçekten hikmetli sözler söyleyen “eski bir bilge" olduğu dolaştı kulislerde. Hâlbuki her şey yeniydi. ⠀

Evet, bir antlaşmanın tarafları olarak bizler, “eski"yi eski olarak kabul etmeyi bir türlü başaramadık. Onu alladık ve pulladık. Sandık ki eskiyi alıp bugüne uyarlayınca bilgi ve görgü de onunla birlikte gelir. Açık konuşalım: Kimse eskimek istemedi. Kimse o cesareti göstermedi. “Eskimek tek direnme biçimi kimse eskimek istemez". Durum sadece buydu. Skyroad, eski olanı eski hâliyle kabul etmeyi deniyor. Ona pahalı bir kıyafet biçmiyor. Yani bir bakıma antlaşmayı ihlâl ediyor. Antlaşmayı ihlâl eden isimleri, şehirleri, şarkıları alarak yapıyor bunu da.⠀

We thank @tinycactus these great photos.☁️