Afet bölgesinde güvenli gıdanın 5 anahtarı 📌

Afet bölgesinde güvenli gıdanın 5 anahtarı 📌

Afet sonrası dikkat etmemiz gereken önemli bir diğer konu da beslenme. Bölge şartlarından dolayı güvenli gıdayı sağlama sırasında gerekliliklere dikkat ederek olası hastalık ve gıda zehirlenmelerinin önüne geçebiliriz.