Burası Venedik’te bir Türk hanı: Fondaco dei Turchi 🧡

Burası Venedik’te bir Türk hanı: Fondaco dei Turchi 🧡

🇮🇹 İtalya'nın kuzeydoğusunda Po ve Piave nehirlerinin deltaları arasında 117 adanın üzerine kurulan Venedik şehri, sadece doğal güzellikleri ile değil aynı zamanda tarihi mimarisi ve sanat eserleriyle de dünyaca ünlü bir turizm merkezi. Şehrin tarihi izleri VI. yüzyılına kadar iniyor.⠀⠀
⠀⠀
📌 Venedik'i önemli kılan unsurlardan birisi de hiç şüphesiz ticaret. Bu ticari hareketliğin sonucunda önemli bir deniz gücü ve finans merkezi haline gelmiş.⠀⠀
⠀⠀
Venediklilerin Osmanlı ile teması 1350'li yıllara rast geliyor. Kaynaklara göre 1360 Mart'ında Marino Venier ve Leonardo Contarini Edirne'nin fethinden dolayı I. Murad'ı tebrik için gönderilmiş. Osmanlı elçilerinin ve tüccarların Venedik şehrine ziyaretleri bu tarihlerden sonra sık sık olmaya başlamış. Bu seyahatlerin sıklaşması zamanla Türklerin Venedik'te iz bırakmasına neden olmuş. Saray ve Devlet ricali adına giden ya da herhangi bir malı satmak gayesiyle gönderilen Türkler büyük gruplar halinde Venedik pazarlarında bulunurlarmış. Aylarca burada kalan Türk tüccarların doğal olarak burada konaklama ihtiyaçları doğmuş. Venedik hükümeti usul gereğince Türk tüccarlar için bir arada oturabilecekleri özel bir ikametgah göstermek durumunda kalmış.⠀⠀
⠀⠀
Senato'nun kararıyla Rialto'da Sen Bortolo Vendramin adlı bir han bulunmuş, geniş ve rahat olan bu yerde Türklerin vazgeçemediği hamam yapısı da bulunmaktaymış. 1620'li yıllara gelindiğinde Türkler o binaya sığmaz hale gelmiş ve bugün “Fondaco dei Turchi'' adı verilen Ferrara Dukasının evine yerleşilmiş. Venedik'te şehre ayak basılan Piazzale Roma (Roma meydanı) veya Büyük kanal üzerinden San Marco'ya yol alındığında karşına çıkacaktır.⠀⠀
⠀⠀
📍Bu yer Türklerin ticaret merkezi olarak anılan ve uzun yıllar konakladıkları yerlerden en önemlisi ve ayakta kalanıdır. Türklerin bu yapıdaki izlerini bugün halen daha görebiliyoruz. Günümüzde bu alan Doğa Tarihi Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor. ⠀⠀
⠀⠀
🖼: Michele Marieschi, Venice – View of the Canal Grande and Fondaco dei Turchi⠀