Harvard'dan ilginç araştırma: Evli ve çocuklular ofiste çalışmak istiyor

Arşiv
Arşiv

Harvard Üniversitesi COVID-19 sonrası yaygınlaşan evden çalışma modeline yönelik ABD'de bir araştırma yaptı. Sonuçlar, evli ve çocukluların ofiste, bekarların evde çalışma isteği duyduğunu gösterdi. Ofise tam zamanlı olarak dönmek isteyenlerin oranının yalnızca yüzde 27 olduğu istatistikte çoğunluk esnek çalışma sisteminin verimli olduğu görüşünde.

Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesievden çalışma modeline ilişkin araştırma yaptı.


COVID-19 pandemisiyle hayatımıza giren evden çalışmaya dair ilginç çalışmanın sonuçları yayımlandı.

Anket şeklindeki çalışmanın en öne çıkan başlığı ise insanların yüzde 81'i ofise tamamen dönmek istemiyor. Çoğunluk esnek bir çalışmanın verimli olduğu görüşünde. Katılımcıların yüzde 27'si ise tam zamanlı olarak uzaktan çalışmak istiyor.

Ofise sadece iki ya da üç gün gitmek isteyenlerin oranı ise yüzde 61. Katılımcıların sadece yüzde 18'i tam zamanlı olarak işe dönmek istiyor.

Evli ve çocuklular ofise dönmek istiyor

Asıl ilginç olan ise ofise dönmek isteyenlerin demografik yapısı. Çocuklu kişiler, çocuğu olmayanlara nazaran daha fazla ofise dönmek istiyor. Benzer şekilde evliler arasında ofise dönmek isteyenlerin oranı bekarlara göre daha yüksek.

Sağlık faktörü öne çıktı

ABD'de yapılan araştırmaya göre insanların yüzde 51'i aşı yaptırmadan ofise gitmek istemiyor.

Yüzde 71 ise ofisteki herkesin aşı olmadığı düşüncesinden rahatsız oluyor. Yüzde 54 ofiste sosyal mesafe olmasını bekliyor.

Çalışmadaki performans değerlendirmesinde de önemli sonuçlar alındı. Her üç kişiden biri 2020 performansını 2019'dan daha iyi olarak değerlendirdi. Yine her üç kişiden biri evdeyken daha iyi odaklandıklarını söyledi.

Ancak yine her üç kişiden biri evden çalışırken 5 kilodan daha fazla aldığını söyledi.

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >