İstanbul Kültür Üniversitesi'nden KVKK'ya veri ihlali bildirimi: Öğrenci bilgileri çalındı

Arşiv
Arşiv

İstanbul Kültür Üniversitesi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) öğrenim gören binlerce öğrencinin bilgilerinin çalındığı bildiriminde bulundu.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kısa süre önce T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde öğrenim gören binlerce öğrencinin özel bilgilerinin çalındığına dair resmi internet sitesinden bir bildiri yayımladı.

KVKK’nın konuya ilişkin paylaştığı duyuru şöyle:

“Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından Kuruma gönderilen veri ihlali bildiriminde özetle;

Veri sorumlusuna ait bazı kişisel verilerin karaborsada satışa çıkarıldığının öğrenilmesi üzerine yapılan araştırma sonucu ihlalin tespit edildiği,

İhlalin Üniversite çalışanının kullandığı bilgisayarın şifresinin ele geçirilmesi sonucu öğrenci bilgilerinin yer aldığı listenin çalınması suretiyle gerçekleştiği,

İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun öğrenciler olduğu,

İhlalden 15.967 kişinin etkilendiği,

İhlalden etkilenen kişisel verilerin; T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, uyruk, cinsiyet, telefon numarası, kurum e-posta adresleri, ödeme durumu, öğrenci adı soyadı, öğrenci danışman adı soyadı, YÖK burs oranı bilgileri olduğu ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02.12.2021 tarih ve 2021/1231 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >