Kur'an-ı Kerim ayetleri bize ne anlatıyor? 6 bin 236 ayetin konu dağılımı

Arşiv
Arşiv

Müslüman aleminin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim 610 yılında Cebrail (a.s) aracılığıyla vahiy yoluyla Hz. Muhammed’e (S.A.S) Mekke civarındaki Hira adlı mağarada indirildi. Kur'an-ı Kerim 6 bin 236 ayet ve 114 sureden meydana geliyor. En uzun suresi 286 ayetle Bakara Suresi iken en kısa suresi ise üç ayetle Kevser Suresi’dir. Peki Kur'an-ı Kerim bize ne anlatıyor? Kur'an ayetleri konu dağılımları nelerdir?

İÇİNDEKİLER

İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim’in içeriği hakkındaki bilgileri sizler için derledik. Kur'an-ı Kerim bize ne anlatıyor? Kur'an ayetleri konu dağılımları nelerdir?
İşte, kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim hakkında mutlaka bilmeniz gerekenler...

Kur'an-ı Kerim kaç sure ve ayetten oluşur?

Kur'an-ı Kerim 6236 ayet ve 114 sureden oluşuyor. En uzun suresi 286 ayetle Bakara Suresi, en kısa suresi ise üç ayetle Kevser Suresi’dir.

Kur'an-ı Kerim kaç sayfa ve cüzden oluşur?

Kur'an-ı Kerim 600 sayfadır ve 30 cüzden oluşur. Her cüz 20 sayfalık bölümleri içerir.

Kur'an-Kerim indirilmeye başlandığı ilk yıllarda taşlara, yapraklara ve ceylan derilerine yazılıyordu. Kur'an-ı Kerim’in bir bütün halinde değil de belirli aralıklarla bölüm bölüm indirilmesi ezberlenip öğrenilmesini kolay hale getirmiştir.

Kur'an-ı Kerim ne zaman nerede indirildi?

Kur'an-ı Kerim 610 yılında Cebrail (a.s) aracılığıyla vahiy yoluyla Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (S.A.S) Mekke civarındaki Hira adlı mağarada indirilmiştir.

Kur'an-ı Kerim İlk Halife Hz. Ebubekir zamanında kitap haline getirilmiştir. Kutsal kitabımız Halife Hz. Osman zamanında da çoğaltılmıştır.

Tevrat, Zebur ve İncil’den sonra indirilen Kur'an-ı Kerim son kutsal kitaptır.

İlk inen ayet hangisidir?

Peygambere gelen ilk vahiy pasajlarının “Alak” suresinin ilk beş ayeti olduğu, en sahih rivayetlerden anlaşılmakta ve bu konuda genel bir kabul bulunmaktadır.

Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin konu dağılımı

İnanç: Kur’an’da, insanların dünyada yaptıkları amellerinden ahirette hesaba çekilecekleri, bu hesabın sonunda cennete veya cehenneme gönderilecekleri de bildirilmektedir.

Toplum: Kur’an’ın bu hükümlerine uyan kimselerin oluşturduğu toplumda adalet, güven, huzur ve mutluluk hâkim olur. Bu anlamda tüm bu hükümlerin en güzel bir şekilde uygulandığı Hz. Peygamber’in ve ilk Müslümanların yaşadığı döneme, mutluluk dönemi anlamına gelen “asr-ı saadet” denilmiştir.

Ahlak: İslam dini, iyi ve güzel ahlaka büyük önem verir ve bunu toplumun her kesiminde yerleştirmeyi amaç edinir. Bundan dolayı Kur’an-ı Kerim, pek çok ayetinde ahlak esaslarından bahsetmekte, insanları iyiye, güzele ve doğruya yönlendirmektedir. Kur’an’ı bize tebliğ eden Hz. Peygamber Efendimiz de gönderiliş sebebinin güzel ahlakı tamamlamak olduğunu ifade eder.

Ahlak ile ilgili ayetler

“ Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin.”

“Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu daha hayırlıdır, sonuç bakımından daha güzeldir. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, dağlara ululuk yarışına giremezsin.”

“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder: Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı yasaklar...”

“Ey iman edenler! Şarap, kumar, putlar, fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.”

Kıssa: Kur’an-ı Kerim’de peygamberleri ve başlarına gelen olayları anlatan kıssalar da yer almaktadır. Ayrıca geçmişte yaşamış ve Allah’ın hükümlerine karşı geldikleri için Allah tarafından çeşitli bela ve musibetlerle cezalandırılmış olan bazı milletleri anlatan kıssalar da yer almaktadır. Bu milletlerin kıssalarının anlatılmasının hikmeti, insanların bunlardan ibret almalarını ve geçmiş ümmetlerin cezalandırılmalarına sebep olan davranışlardan uzak durmalarını sağlamaktır.