Merak ettik, araştırdık: Ertuğrul Gazi'nin babası aslında kim?

Merak ettik, araştırdık: Ertuğrul Gazi'nin babası aslında kim?
Merak ettik, araştırdık: Ertuğrul Gazi'nin babası aslında kim?

Ertuğrul Gazi'nin babası gerçekten de Süleyman Şah mıydı?

Ertuğrul Gazi: Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey'in babasıdır. Bugün günümüzde Diriliş Ertuğrul dizisiyle artık onu tanımayan yok fakat ne kadar doğru ve iyi tanıyoruz bunu bilen yok.
Dizide ve birçok yerde yazana göre Ertuğrul Beyin babası Süleyman Şahtır fakat bazı keskin tarihi bilgiler gerçeğin bu yönde olmadığı savını ortaya atıyor.
Sava göre Ertuğrul Bey'in babası Gündüz Beyden başkası değildir. Bu savı güçlendiren en büyük delil ise; Ertuğrul Gazinin büyük oğlunun isminin Gündüz olması. Bir diğer delil ise Osman Beyin bastırttığı sikkelerdir.
Bu sikkelerde Osman bin Ertuğrul bin Gündüz Alp yazar. Bu söz: Gündüz Alp oğlu Ertuğrul oğlu Osman anlamına gelir. Günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzesinde bulunan sikkeler Ertuğrul Gazi'nin babasının Gündüz Alp olduğu savını kanıtlar niteliktedir.Aslında babası Süleyman Şah mı yoksa Gündüz Bey mi?
Osmanlı Döneminden bu yana bahsedilen çelişkili durum için 2 ayrı kaynak ele alınır. 1.'si: Osmanlı erken dönem kaynaklarından olan Ahmedî, Karamanî Mehmed Paşa, Enverî ve Ruhî'nin Ertuğrul Gazi'nin babasını Gök Alp'in oğlu Gündüz Alp olarak veriyor oluşlarıdır.
Aşıkpaşazâde, Oruç Bey ve Neşrî ise Ertuğrul'un babasını Kaya Alp'in oğlu Süleyman Şah olarak verir. Şükrullah, İdris-i Bitlisî, Kemalpaşazâde, Lütfi Paşa, Hoca Sadeddin ve Gelibolulu Mustafa Âlî'de bu iddiayı doğrular.
Süleyman Şah ve Fırat Nehrinde boğulma durumu
Bazı tarihçilere göre Süleyman Şah, Fırat Nehrinde boğulduktan sonra yerine karısı Hayme Ana geçmiş ve Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad'ın yer göstermesi üzerine önce Ankara Karacadağ, ardından da Domaniç ve Söğüt'e yerleşmiştir. Fakat bazı tarihçilere göre aslında boğulan kişi I. Kılıçaslan'dır çünkü; Süleyman Şah' ın oğlu olan I. Kılıçarslan savaş sırasında Habur Irmağından geçerken zırhlarının ağır gelmesi sonucu batarak boğulmuştur.
Kaldı ki boğulan kişi Süleyman Şah dahi olsa onun Ertuğrul Gazi'nin babası olması kronolojik zamanlamada mümkün değildir. Çünkü; 1181'lerde doğduğu söylenen Ertuğrul Gazi ile aralarında tam olarak 100 yıl bulunmaktadır. Bu durum bir baba-oğul ilişkisi mümkün kılmamaktadır. Dolayısıyla burada adı geçen Süleyman Şah'ın, Türkiye Selçuklularının kurucusu olması tarihsel verilere göre de uygun değildir.Halil İnalcık bu konu hakkında ne söyler?
İnalcık, NTV yayınlarından yayınlamış olduğu Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler adlı kitabında bu konuya da değinmiş ve sanıldığı gibi Süleyman Şah'ın değil Gündüz Alp'in, Ertuğrul Gazi'nin babası olduğunu söylemiştir.
Necib Asım ve Mehmed Arif'in Osmanlı Tarihi'nde Kaya Alp'in oğlu olarak zikredilen Süleyman Şah'ın ölüm tarihini 1228 olarak vermeleri
2. bir Süleyman Şah'ın varlığını tartışmaya açar.Nitekim bu bilgi tarihsel kronolojiye de uygun olup, 13. yüzyıl başlarında vefat eden başka bir Süleyman Şah iddiasını ihtiyat kaydı şartıyla akla getirmektedir. Dolayısıyla, “Süleyman Şah, Osman Gazi'nin dedesi, Ertuğrul Gazi'nin de babasıdır." şeklindeki inanç bir başka Süleyman Şah'la ilgili olabilir. Bu noktada son dönemin popüler dizilerinden biri olan Diriliş filminde de Ertuğrul Gazi'nin babası olarak gösterilen Süleyman Şah karakteriyle ilgili olarak hiçbir tarihî altyapısı ve kaynağı yoktur denilemez.
(Kaynak: Beyaz Tarih / Ertuğrul Gazi'nin Babası Süleyman Şah mı? Gündüz Alp mi?)
Kaynak:Beyaz Tarih / Tarih Komplo / Kültür ve Bilim