Sigara ile mücadelede farklı boyut: Fahri sigara denetçiliği ne anlama geliyor?

Açık alanda 'sigara içilmez' işareti görünüyor.
Açık alanda 'sigara içilmez' işareti görünüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sigarayla mücadele kapsamında yeni adımlar atılacağına işaret etti. Sigara yasağına ilişkin bazı suistimallerin olduğunu kaydeden Bakan Koca, açılır kapanır sistemin de açık alanın da nasıl olması gerektiğini netleştiren bir düzenleme yapılacağını vurguladı.

Sigarayla mücadelede vatandaşın da katılımını sağlamak istediklerinin altını çizen Koca, bu kapsamda fahri sigara denetçiliği getirileceğini açıkladı.

Gıdadan çevreye, trafikten telif hakkı savunuculuğuna kadar birçok alanda gönüllü olarak görev alan vatandaşlara şimdi de 'fahri sigara denetçiliği' ekleniyor.

● Denetçilerin ceza kesip kesemeyecekleri ve ne kadar yetkisinin olacağı ise henüz belirlenmedi. Kısa süre içinde meclise gelmesi beklenen çalışma hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılış törenine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sigarayla mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"En iyi alanlar sigara içenler için"

Sigara yasağıyla ilgili yeni bir çalışma yürütüldüğünü belirten Koca, "Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz. En iyi alanların sigara içenlere ayrıldığını, sigara içmeyenlere daha geride alanların verildiğini biliyoruz ve bunun istismar edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme ve yeni bir tanımlama geliyor. Yarı açılır kapanır sistemi de 'kapalı' tanımlayan ama açık alanın nasıl bir alan olması gerektiğini netleştiren bir yaklaşım olacak." dedi.

İstanbul’da polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.
İstanbul’da polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.

'Fahri sigara denetçiliği' ne anlama geliyor?

Bugüne kadar fahri trafik denetçiliği, fahri çevre denetçiliği, arıcılık ve fahri gıda denetçiliği gibi birçok alanda gönüllü olarak görev alan vatandaşlar sigara ile mücadelede de aktif rol alabilecek.

Fahri sigara denetçileri, halk sağlığını önde tutarak daha kolay ve daha etkin bir sigara ile mücadeleyi amaçlayacak. Fahri denetçiler bu bilinçle kamu yararı da gözetecek.

Fahri Sigara Denetçileri ceza yazabilecek mi?

Vatandaşların da katılımını sağlamak üzere "fahri sigara denetçiliği" getireceklerini açıklayan Koca, denetçilerin ceza kesip kesemeyecekleri, neyi ne kadar yapabilecekleri, cezalar dahil olmak üzere ne kadar yetkisinin olacağının ise henüz belirlenmediğini fakat bu tanımlamaların kısa sürede açıklanacağını söyledi.

Fahri denetçiler nasıl belirleniyor?

Başvurudaki aranan şartları yerine getiren vatandaşlar, belirli bir eğitim programı çerçevesinde illerinde eğitime tabi tutulurlar. Hazırlıkları tamamlanmış eğitim programlarına katılmayanlara müfettişlik kimliği verilmez.

Antalya'da trafik denetimi havadan gerçekleştirilmişti.
Antalya'da trafik denetimi havadan gerçekleştirilmişti.

Fahri Trafik Müfettişleri'nde aranan şartlar nelerdir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az kırk yaşında olmak,

c) En az yüksekokul mezunu olmak

d) En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

e) Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak

f) Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,

g) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Görev almak isteyen Fahri Trafik Müfettişleri bir dizi eğitim almak zorunda.
Görev almak isteyen Fahri Trafik Müfettişleri bir dizi eğitim almak zorunda.
  • Yönetmelikteki şartları yerine getirenlerin iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu il valiliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Fahri Trafik Müfettişleri'nin görevleri nelerdir?

Müfettişler; tespit ettikleri kural ihlallerine ilişkin olarak; fiziki ortamda düzenledikleri tutanakları (EK-3) herhangi bir trafik ekip veya kuruluşuna elden, elektronik ortamda düzenledikleri tutanakları Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik sistem üzerinden bir hafta içerisinde teslim ederler.

  • * Trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerileri bildirebilirler.
  • * Yer ve zamanla sınırlı olmayıp, ülkenin her yerinde görevli sayılırlar.
  • * Görevlerini yürütürken, adil ve tarafsız olmak zorundadırlar.
  • * Araç durduramaz, sürücülerle muhatap olamaz, belge veya evrak kontrolü yapamazlar.

Fahri Gıda Müfettişleri'nin görevi ve amacı nedir?

Müfettişler, tarım, gıda, hayvancılık sektörüne yönelik ve bu sektörlerin çıktısı olan gıda üretimini, paketlenmesini, satışını, lojistiğini, stokunu, hijyenini, halk sağlığına etkilerini, tüketicinin tarladan sofrasına ulaşana kadar olan zincirde, tüketicinin kendi denetimini kendisinin gerçekleştirmesi daha kolay, daha etkin, ve daha ucuz olacağı düşüncesini paylaşan ve bu bilinçle fahri olarak kamu yararına ve ilgili kuruluşlara destek veren bireylerdir.

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >