Takvimdeki ayların ilginç anlamları

Takvimdeki ayların ilginç anlamları
Takvimdeki ayların ilginç anlamları

Temmuz ve Ağustos aylarının art arda 31 gün olmasının nedeni bir kıskançlık hikayesine dayanıyor.

Zamana isim vermek eski dönemlerde yaşamış krallar için önemli bir mevzu olmuştur. Bunun yanında çok belli olmasa da takvim denilen şey gayet siyasetle bağlantılı bir olgudur. Örneğin Cumhuriyet öncesinde Hicri Takvim kullanırken sonrasında Miladi Takvim kullanmaya başlamamız gibi. Bir diğer örnek olarak da Kuzey Kore'nin tüm dünyadan bağımsız bir takvimi kullanmasını gösterebiliriz. Bugün bizim kullandığımız ayların isimlerinin nereden geldiğini sizler için listeledik.

Ocak(January)

                  
                  
                  
                  Türkçe Ocak kelimesi kışın evlerde ateş yakılan ocaklara ithafen konmuştur. İngilizce January ise adını Roma kapı 'tanrısı' Janus'tan alır.
Ocak(January) Türkçe Ocak kelimesi kışın evlerde ateş yakılan ocaklara ithafen konmuştur. İngilizce January ise adını Roma kapı 'tanrısı' Janus'tan alır.
Şubat(February)

                  
                  
                  
                  “Şubat” kelimesi Süryanicedir. “February” kelimesi ise Roma'nın arınma 'tanrısı' Februus'tan gelmektedir. Şubat ayının 4 yılda bir de 29, geri kalan yıllarda 28 gün olmasının nedeni dönemin iktidar ilişkileri ile ilgilidir. Roma İmparatoru Julius Caesar kendi ismini verdiği Temmuz(July) ayının diğer aylardan fazla gün olmasını ister ve Şubat ayından 1 gün alır. Sonradan Roma'nın başına geçen imparator Augustus, kendi ismini verdiği Ağustos ayının da 31 gün olmasını ister. Bundan dolayı garibim Şubat ayından bir gün daha alınır. Miladi Takvim'de 1 yıl 365 gün 6 saat olduğu için de 4 senede bir Şubat ayına bir gün eklenir.
Şubat(February) “Şubat” kelimesi Süryanicedir. “February” kelimesi ise Roma'nın arınma 'tanrısı' Februus'tan gelmektedir. Şubat ayının 4 yılda bir de 29, geri kalan yıllarda 28 gün olmasının nedeni dönemin iktidar ilişkileri ile ilgilidir. Roma İmparatoru Julius Caesar kendi ismini verdiği Temmuz(July) ayının diğer aylardan fazla gün olmasını ister ve Şubat ayından 1 gün alır. Sonradan Roma'nın başına geçen imparator Augustus, kendi ismini verdiği Ağustos ayının da 31 gün olmasını ister. Bundan dolayı garibim Şubat ayından bir gün daha alınır. Miladi Takvim'de 1 yıl 365 gün 6 saat olduğu için de 4 senede bir Şubat ayına bir gün eklenir.
Mart(March)

                  
                  
                  
                  Antik Roma'da Mart ayının adı, Roma Savaş Tanrısı "Martius" idi ve bu ayın savaşa başlamak için şanslı bir zaman olduğu kabul edilirdi. Ocak ve şubat ayları, savaşmak için uygun olmadıklarından Roma takviminin ilk ayı Mart ayıydı. Sonradan Julius Caesar döneminde ayların dizilişi günümüzdeki halini aldı.
Mart(March) Antik Roma'da Mart ayının adı, Roma Savaş Tanrısı "Martius" idi ve bu ayın savaşa başlamak için şanslı bir zaman olduğu kabul edilirdi. Ocak ve şubat ayları, savaşmak için uygun olmadıklarından Roma takviminin ilk ayı Mart ayıydı. Sonradan Julius Caesar döneminde ayların dizilişi günümüzdeki halini aldı.
Nisan (April)

                  
                  
                  
                  Nisan sözcüğünün Farsça ve Sümerceden geldiği söylenebilir. April ise Latince'de (açmak) anlamına gelen aperireden gelir. Çiçeklerin açmasına ithafen bu ismin konulduğu düşünülüyor.
Nisan (April) Nisan sözcüğünün Farsça ve Sümerceden geldiği söylenebilir. April ise Latince'de (açmak) anlamına gelen aperireden gelir. Çiçeklerin açmasına ithafen bu ismin konulduğu düşünülüyor.
Mayıs (May) 

                  
                  
                  
                  Mayıs adı Yunan Tanrıçası "Maia'nın ayı" anlamında Latince maius mensis'ten gelmektedir.
Mayıs (May) Mayıs adı Yunan Tanrıçası "Maia'nın ayı" anlamında Latince maius mensis'ten gelmektedir.
Haziran(June)

                  
                  
                  
                  
	Süryanice sıcak anlamına gelen "hazıran" sözcüğünden alınmıştır Haziran ayının İngilizce karşılığı olan June, Jüpiter'in eşi, Roma tanrıçası Juno'dan gelmektedir.
Haziran(June) Süryanice sıcak anlamına gelen "hazıran" sözcüğünden alınmıştır Haziran ayının İngilizce karşılığı olan June, Jüpiter'in eşi, Roma tanrıçası Juno'dan gelmektedir.
Temmuz(July)

                  
                  
                  
                  
	Temmuz sözcüğü eski Türkçede "tamu-z" "çok sıcak, cehennem" sözcüğünden, gelmektedir. April kelimesi ise yukarıda da bahsettiğimiz Roma İmparatoru Julius Caesar'dan gelmektedir.
Temmuz(July) Temmuz sözcüğü eski Türkçede "tamu-z" "çok sıcak, cehennem" sözcüğünden, gelmektedir. April kelimesi ise yukarıda da bahsettiğimiz Roma İmparatoru Julius Caesar'dan gelmektedir.
Ağustos (August)

                  
                  
                  
                  
	Ağustos adının İngilizce karşılığı olan "August", bir rivayete göre, Roma İmparatoru Caesar Augustus'a ithafendir. Augustus kendi isminin verildiği ayın önceki imparator Caesar gibi 31 gün olmasını istediği için Şubat ayı bir gün eksiltilerek buraya eklenmiştir.
Ağustos (August) Ağustos adının İngilizce karşılığı olan "August", bir rivayete göre, Roma İmparatoru Caesar Augustus'a ithafendir. Augustus kendi isminin verildiği ayın önceki imparator Caesar gibi 31 gün olmasını istediği için Şubat ayı bir gün eksiltilerek buraya eklenmiştir.
Eylül (September)

                  
                  
                  
                  
	Eylül kelimesi Arapça “eylül” anlamındaki aylûl'den (üzüm ayı) gelmektedir. Eylül adının İngilizce karşılığı olan "September", Latince 7 anlamına gelen "septem" den gelir. Eylül, M.Ö. 153'e kadar, eski Roma takviminde 7. ay idi.
Eylül (September) Eylül kelimesi Arapça “eylül” anlamındaki aylûl'den (üzüm ayı) gelmektedir. Eylül adının İngilizce karşılığı olan "September", Latince 7 anlamına gelen "septem" den gelir. Eylül, M.Ö. 153'e kadar, eski Roma takviminde 7. ay idi.
Ekim (October)

                  
                  
                  
                  
	Ekim kelimesi Türkçe "ekme" eyleminden türemiş olup tarlaların sürülüp ekildiği ay anlamındadır. Ekim adının İngilizce karşılığı olan "October", Latince 8 anlamına gelen "octo" dan gelir. Aylara bölünmemiş kış süreci, Ocak ve Şubat arasında bölünene kadar eski Roma takviminde Ekim ayı 8. Aydı.
Ekim (October) Ekim kelimesi Türkçe "ekme" eyleminden türemiş olup tarlaların sürülüp ekildiği ay anlamındadır. Ekim adının İngilizce karşılığı olan "October", Latince 8 anlamına gelen "octo" dan gelir. Aylara bölünmemiş kış süreci, Ocak ve Şubat arasında bölünene kadar eski Roma takviminde Ekim ayı 8. Aydı.
Kasım (November)

                  
                  
                  
                  
	 Kasım adının İngilizce karşılığı olan "November", Latince 9 anlamına gelen “novem” den gelir. Aylara bölünmemiş kış süreci, ocak ve şubat arasında bölünene kadar eski Roma takviminde kasım ayı 9. aydı.
Kasım (November) Kasım adının İngilizce karşılığı olan "November", Latince 9 anlamına gelen “novem” den gelir. Aylara bölünmemiş kış süreci, ocak ve şubat arasında bölünene kadar eski Roma takviminde kasım ayı 9. aydı.
Aralık (December)

                  
                  
                  
                  Aralık adının İngilizce karşılığı olan 'December', Latince 10 anlamına gelen "decem" den gelir. Aylara bölünmemiş kış mevsimi, ocak ve şubat arasında bölünene kadar eski Roma takviminde Aralık ayı 10. ay idi.
Aralık (December) Aralık adının İngilizce karşılığı olan 'December', Latince 10 anlamına gelen "decem" den gelir. Aylara bölünmemiş kış mevsimi, ocak ve şubat arasında bölünene kadar eski Roma takviminde Aralık ayı 10. ay idi.
Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >