Yargıtay'dan işçileri ilgilendiren karar: Yemeği beğenmedi, tazminatsız kovuldu

Arşiv
Arşiv

İşçi çalıştığı fabrikada çıkan yemeği beğenmediğini dile getirdiği için tazminatsız kovuldu, ardından mahkemeye koştu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise işten çıkarılan işçiyi haklı buldu.

Çalıştığı fabrikada çıkan personel yemeğinin yağlı olduğunu, yemeği beğenmediği yönünde görüş belirten işçi, işveren tarafından çıkartıldı.

İş Mahkemesi'ne başvuran mağdur işçi, maaşlarının bordroda tam gösterilmediğini, fazla mesai resmi ve bayram tatili ücretlerinin ödenmediğini, ayrıca yapılan işin ağır sanayi ye ilişkin olduğunu, günlük çıkan yemeklerin yetersiz olduğunu yemekhane de ifade ettikleri için çıkarıldıklarını söyledi.

İşveren tarafından ağır şekilde hakaret edilerek işten çıkarıldığını, yasal hakların istenmesi üzerine ihbar ve kıdem tazminatlarının ödeneceğinin belirtildiğini, ancak bu tarihte tazminat ve işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı,ihbar tazminatı, manevi tazminat, yıllık izin ücreti, genel tatil ücreti ve fazla mesai ücreti alacağını talep etti.

Mahkeme davanın kabulüne karar verdi

Davalı işveren; herhangi bir hakareti olmadığını, söylenen sözlerin ortaya olduğunu, işyerinde fazla çalışmanın mevcut olmadığını, davacının pazar günü ve resmi bayramlarda çalıştığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını, maaş bordrolarının ihtirazı kayıt düşünmeden davacı tarafından imzalandığını, manevi tazminat talebinin genel mahkemelerde talep edebileceğini savunarak, davanın reddini istedi. Mahkeme, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanarak davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı işveren temyiz etti.

Yargıtay kararın bozulmasını hükmetti

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yemeği beğenmediği için işten çıkarılan işçiyi haklı buldu.Yüksek Mahkeme, fazla mesai ücretlerinin yanlış hesaplandığı gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmetti.