Arap Yarımadası’ndaki eski Yahudi yurtları

​​Arap Yarımadası’ndaki eski Yahudi yurtları
​​Arap Yarımadası’ndaki eski Yahudi yurtları
İÇİNDEKİLER
Yemen'in Sanaa şehrinde yaşayan Yahudiler
Yemen'in Sanaa şehrinde yaşayan Yahudiler

Hz. Peygamber, hicretten hemen sonra Yahudilerle bir vatandaşlık anlaşması imzalamıştı. Birçok kaynakta “dünyanın ilk yazılı anayasası” olarak da anılan anlaşmaya göre, Yahudiler Müslümanlarla bir arada yaşayacak, kendi dinî işlerinde özgürlüklerini korurken siyasi ve askeri olarak Medine’nin savunulmasına iştirak edeceklerdi. Anlaşma, şehrin Yahudi, Müslüman ve diğer unsurlarını “vatandaşlık” ortak paydasında bir araya getiriyor, buna aykırı davrananların cezalandırılmasını öngörüyordu. Şehri domine eden üç Yahudi kabilesi, anlaşmayı bozarak Medine dışındaki düşman unsurlarla işbirliğine gidince, devlet başkanı sıfatını da taşıyan Hz. Peygamber tarafından cezalandırıldı. Sırasıyla Benû Kaynuka, Benû Nadîr ve Benû Kurayza Yahudilerinin Medine’deki varlığı da böylece son buldu. Bu kabilelerin sürgüne gönderilen mensupları, Medine’nin çevresindeki çeşitli Yahudi şehirlerine yerleştiler, bazıları da Filistin’e doğru hareket etti.

Yahudiler, Hz. Ömer’in hilâfetine kadar Hicaz’da yaşamaya devam ettiler. Hz. Ömer’in aldığı kararın ardından, bölgedeki az sayıda Yahudinin de tehcir edilmesiyle, Hicaz bölgesi tamamen Müslüman nüfusa hasredildi. Yemen’in Sa’de ve Sanaa şehirleriyle, yarımadanın kuzey bölgelerinde yaşayan Yahudilerinse yerlerinde kalmalarına müsaade edildi. Yemen’de günümüzde de 300 dolayında Yahudinin yaşadığı tahmin edilmektedir.