MalumatUnutulmaz Hikayeler, Enteresan Bilgiler - Malumat | GZT Mecra

MALUMAT

RENKLİ, KEYİFLİ, İLGİNÇ BİLGİLER

Bir Ülkenin Doğuşu: 1919 Mısır Devrimi
4 dakikada okunur
Bir Ülkenin Doğuşu: 1919 Mısır Devrimi
MALUMAT
1914 yılında başlayan Büyük Dünya Savaşı çok uluslu devletlerin parçalanmasına yol açtı ve sınırlar yeniden çizildi. Söm...
Bir etnik kıyım hikayesi: Moriskolar
19 dakikada okunur
Bir etnik kıyım hikayesi: Moriskolar
MALUMAT
Endülüs (İber Yarımadası) toprakları Müslümanlar tarafından 711-714 yılları arasında, Emevi iktidarı döneminde, Tarık Bi...
İslam Kerimov sonrası Özbekistan'ı adımlarken
4 dakikada okunur
İslam Kerimov sonrası Özbekistan'ı adımlarken
MALUMAT
Taksi şoförleri genelde ülkenin gidişatını araçlarına aldıkları müşterilerden ve günlük kazandıkları paradan yola çıkara...
Türklerde Yahudilik: Hazarlar ve Karaylar
8 dakikada okunur
Türklerde Yahudilik: Hazarlar ve Karaylar
MALUMAT
Yahudiliğin henüz milli bir din hüviyetine bürünmediği dönemlerde farklı milletler, etnisiteler bir takım misyoner faali...
Sahabelerin torunları: Dungan Müslümanları
8 dakikada okunur
Sahabelerin torunları: Dungan Müslümanları
MALUMAT
İslam dini Çin’e VII. Yüzyılda Tang Hanedanlığı döneminde Arap tüccarlar aracılığıyla ulaşmıştır. Tarihi kaynaklarda Ara...
Sarsıntıdan istikrara İspanya-Fas ilişkileri
9 dakikada okunur
Sarsıntıdan istikrara İspanya-Fas ilişkileri
MALUMAT
Geçtiğimiz 13-14 Şubat tarihlerinde İspanya Kralı ve Kraliçesi, Fas Kralı Altıncı Muhammed’in resmi davetlisi olarak Fas...
Türbülanstan uzak bir iftar vakti
5 dakikada okunur
Türbülanstan uzak bir iftar vakti
MALUMAT
Dört günlüğüne de olsa Moğolistan’a vardığım için heyecanlıyım. Geniş mi geniş yeşil mi yeşil düzlüklere yukarıdan bakma...
Modern dönemin Fâtıma el Fihriyye'si
1 dakikada okunur
Modern dönemin Fâtıma el Fihriyye'si
MALUMAT
Faslı iş kadını Naciye Nazîr'in, doğum yeri olan Settat kentindeki okullara yaptığı 1,2 milyon dolarlık bireysel yardım,...
Beyaz Atlı Ürdün Prensi Ali Bin Hüseyin ve Çerkesler
2 dakikada okunur
Beyaz Atlı Ürdün Prensi Ali Bin Hüseyin ve Çerkesler
MALUMAT
"İnanıyorum ki, insanoğlunun varlığının gerçek garantisi tarihinin ve kültürünün gerçek esası olan kimlik bilgisine sahi...
Hindistan'da modernist eğitimin öncü kurumu
2 dakikada okunur
Hindistan'da modernist eğitimin öncü kurumu
MALUMAT
Hindistan’ın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde ortaya çıkan ekoller, Müslüman halkın İslami kimliğini koruma çabası gütmü...
İslâmi Kahire gezi rehberi - 1
31 dakikada okunur
İslâmi Kahire gezi rehberi - 1
MALUMAT
Bugün internete girdiğinizde Kahire’ye dair gezi rehberi, seyahatname gibi birçok yazı ile karşılaşmanız mümkün. Bu yazı...
İslam’ın ve Türk Tarihinin İncisi: Dağıstan
5 dakikada okunur
İslam’ın ve Türk Tarihinin İncisi: Dağıstan
MALUMAT
Dağıstan, Rusya Federasyonu’na bağlı federe cumhuriyetlerden biridir. Kuzey Kafkasya’daki en büyük nüfusun bulunduğu cum...
Eski Delhi'nin hafızası: Fatehpuri Camii
2 dakikada okunur
Eski Delhi'nin hafızası: Fatehpuri Camii
MALUMAT
Delhi’nin soluksuz atan kalbi Chandi Chowk’ta konuşlanan Fatehpuri Camii, klasik Babürlü mimarisinin özgün örneklerinden...
Buhara sokaklarını adımlarken...
5 dakikada okunur
Buhara sokaklarını adımlarken...
MALUMAT
Geçtiğimiz kasım ayında Orta Asya coğrafyasındaki seyahatim benim için ibretlerle doluydu. İslam tarihinin en önemli med...
Tarihin tozlu sayfalarından çıkıp gelen bir ata sporu
3 dakikada okunur
Tarihin tozlu sayfalarından çıkıp gelen bir ata sporu
MALUMAT
Meşhur İranlı şair Firdevsî, 10’uncu yüzyılda kaleme alıp, eski İran efsaneleri üzerine kurguladığı ve Sultan Gazneli Ma...
Akdeniz'de bir ada: Cerbe
15 dakikada okunur
Akdeniz'de bir ada: Cerbe
MALUMAT
Kuzey Afrika’nın en büyük adası olarak Tunus sınırları içerisinde; karadan sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Cer...
Filistin’deki Osmanlı saat kuleleri
1 dakikada okunur
Filistin’deki Osmanlı saat kuleleri
MALUMAT
Sultan Abdulhamid’in tahta çıkışının 25’inci yılı şerefine, 1901’den itibaren, imparatorluğun birçok önemli şehrinde saa...
Kudüs'ün asırlık tahinci dükkânları
1 dakikada okunur
Kudüs'ün asırlık tahinci dükkânları
MALUMAT
Şam bölgesinde hemen her sofrada görmeye alışık olduğumuz tahin, Filistinliler için de sofranın olmazsa olmazıdır. Özell...
3 dakikada okunur
"Elimizde kalan tek şey, mirasımız, bayrağımız..."
MALUMAT
Solumda Akdeniz’den tanıdığım dalgalar, sağımda kutsal topraklara uzandığını bildiğim dağlar, havada ince bir yağmur... ...
Karabağ Savaşı'nın Afgan mücahidleri
6 dakikada okunur
Karabağ Savaşı'nın Afgan mücahidleri
MALUMAT
Dağlık Karabağ çatışması Sovyetlerin son döneminde yaşanan ilk büyük kitlesel politik hareketlenmeydi ve bu, daha sonra ...
Sağlık Karavanı'yla Mağrib'de birkaç gün
4 dakikada okunur
Sağlık Karavanı'yla Mağrib'de birkaç gün
MALUMAT
Tarihler 2018 ağustosunun 8’ini gösterdiğinde Türkiye’de faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla güzel işl...
Fas'a özgü bir yönetim sistemi: Mahzen
5 dakikada okunur
Fas'a özgü bir yönetim sistemi: Mahzen
MALUMAT
Mahzen aslen Arapça bir kelime olup “Khazene” fiilinden türemiştir. Kelime olarak, “İslam İmparatorlukları döneminde emi...
Tekkeden Devlete Bir Yapılanma: Safevîler
23 dakikada okunur
Tekkeden Devlete Bir Yapılanma: Safevîler
MALUMAT
Sünnî bir tarikat iken evrilerek şîî bir devlet yapılanmasına dönüşen Safevîler, isimlerini içinden çıktıkları tarikatın...
Gökyüzündeki casusluk: Diamond Operasyonu
6 dakikada okunur
Gökyüzündeki casusluk: Diamond Operasyonu
MALUMAT
Avrupa’nın tarihi kenti Roma’daki küçük bir otel odasının ortasında, kavruk teninden Ortadoğulu olduğu anlaşılan gergin ...
Sovyetler sonrası Tacikistan'ın dönüşümü
7 dakikada okunur
Sovyetler sonrası Tacikistan'ın dönüşümü
MALUMAT
1990’larda Sovyetler dağıldığında dönemin Türkiye yöneticilerinin ve milliyetçi entelektüel çevrenin ilgi alanında bağım...
Moro'da bir hafta
7 dakikada okunur
Moro'da bir hafta
MALUMAT
Âlem-i İslam topraklarına sefer hayallerim, bundan 6 yıl önce, Âdem Özköse Ağabey’in “Rota” belgeseli ile ve onunla olan...
Avrupa'nın Müslümanlara kapanan kapısı
3 dakikada okunur
Avrupa'nın Müslümanlara kapanan kapısı
MALUMAT
Miladî 710 senesinin temmuz ayı Müslümanlar için yeni bir tarihin başlangıcıydı. Emevî halifesi Velid bin Abdülmelik’in ...
Kendine has yaşantıları ile Afganistan Hazaraları
2 dakikada okunur
Kendine has yaşantıları ile Afganistan Hazaraları
MALUMAT
Oliver Roy’un tabiriyle “kabile topraklarında dünyaya gelen Afganistan’’, Asya ülkeleri arasında, stratejik öneme ve doğ...
Çeçenlerin Yermolov anıtı ile imtihanı
3 dakikada okunur
Çeçenlerin Yermolov anıtı ile imtihanı
MALUMAT
İkinci Dünya Savaşı devam ederken 1944’de ana yurtlarından soğuk Kazakistan steplerine sürgün edilen Çeçenler 1957’de ge...
Kudüs'te bir mahzun mezarlık
3 dakikada okunur
Kudüs'te bir mahzun mezarlık
GÜNDEM
Üç gün üç gece: Çöldeki şenlik
4 dakikada okunur
Üç gün üç gece: Çöldeki şenlik
MALUMAT
Afrika’ya her gittiğimde gıpta ettiğim bir hadise var: Namaz hassasiyeti. Ne zaman nerede olursa olsunlar, hemen oracıkt...
Doğu'nun zafer anıtı: Charminar
3 dakikada okunur
Doğu'nun zafer anıtı: Charminar
MALUMAT
Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad, Hint Müslümanlarının yoğun olarak yaşadığı şehirlerin başında geliyor. Tarihi ...
Savaş için gittiler, geri dönmediler
5 dakikada okunur
Savaş için gittiler, geri dönmediler
MALUMAT
15 Şubat 1989 günü Afganistan’daki Sovyetler Birliği ordusunun komutanı Boris Gramov Afganistan’la Özbekistan arasındaki...
İç savaş dolayısıyla kapalıyız
2 dakikada okunur
İç savaş dolayısıyla kapalıyız
MALUMAT
Beyrut’un en merkezi caddelerinden biri olan Mina’l Husn caddesi, 1974 yılında, ışıl ışıl sokakları, çevresini saran lük...
1000 yaşında bir büyük devlet adamı
10 dakikada okunur
1000 yaşında bir büyük devlet adamı
MALUMAT
Vezir Nizâmülmülk, Allah’ın şereften yarattığı eşsiz ve nâdir bir inci idi. [İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-târîh]Nizâmülmül...
Nebi Samuel: Sessizliğin içindeki çığlık
2 dakikada okunur
Nebi Samuel: Sessizliğin içindeki çığlık
MALUMAT
Nebi Samuel köyü, Kudüs’ün kuzeybatısında deniz seviyesinden 890 metre yükseklikte, Behce Dağı üzerinde bulunmaktadır. S...
Fas bayrağının uzun serüveni
6 dakikada okunur
Fas bayrağının uzun serüveni
MALUMAT
Bayraklar tüm bağımsız ülkeler için büyük önem taşır. Çünkü bayraklar, ülkenin bağımsız olduğunun ve ülkenin bir devlete...
“İmamların güneşi”ni ziyaret
2 dakikada okunur
“İmamların güneşi”ni ziyaret
MALUMAT
Hicrî 400 yılında (yaklaşık 1090) doğduğu rivayet edilen Muhammed b. Ebi Sehl Ahmed es-Serahsî -nisbesinden de anlaşılac...
Bağdat sokaklarında kesif bir kan kokusu...
13 dakikada okunur
Bağdat sokaklarında kesif bir kan kokusu...
MALUMAT
Yıllar yılı “barış şehri” olarak anılan Bağdat, bilhassa 18. asrın ortalarından itibaren büyük çekişmelere sahne olmuş; ...
60 yıl sonra gelen itiraf: TPAJAX
13 dakikada okunur
60 yıl sonra gelen itiraf: TPAJAX
MALUMAT
19 Ağustos 2013 günü ajanslara düşen bir haber, gün içinde geçilen diğer yüzlercesinden keskin sınırlarla ayrılıyor; esa...
Doğu'yu resmetmek II
2 dakikada okunur
Doğu'yu resmetmek II
MALUMAT
Doğu'yu resmetmekDoğu sanatçılar için bir cazibe noktası haline gelince tuvallerine Doğu’nun gizemini ve güzelliğini yan...
Bağımsızlık sonrası Orta Asya'da müftülükler
12 dakikada okunur
Bağımsızlık sonrası Orta Asya'da müftülükler
MALUMAT
1991 yılında SSCB dağıldığında bünyesinde yaklaşık 50 milyon Müslümanı barındırıyordu. 70 yıllık süreçte Sovyetler Birli...
Kıymetsiz seçilmişler: Falaşalar
8 dakikada okunur
Kıymetsiz seçilmişler: Falaşalar
MALUMAT
Ocak 1996. Tel Aviv’deki Başbakanlık Ofisi’nin önünde toplanan binlerce insan, öfkeli sloganlar atıyor ve Başbakan Peres...
Bir akıncı beyinin mirası
1 dakikada okunur
Bir akıncı beyinin mirası
MALUMAT
Günümüzde “Yanniçe” olarak isimlendirilen Yunanistan şehri, ilk bakışta olmasa bile, dikkatli bakan gözler için hala far...
Şah'ın son tangosu
5 dakikada okunur
Şah'ın son tangosu
MALUMAT
Şîrâz şehrinin yaklaşık 60 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Persepolis’e gittiğimde açıkçası bu antik kentin bir zamanl...
Hindistan'da medrese ve kütüphane geleneği
2 dakikada okunur
Hindistan'da medrese ve kütüphane geleneği
MALUMAT
Hint Alt Kıtası’na 751 yılında yapılan ilk fetih hareketleri ile birlikte İslamiyet’in yayılması için çalışmalara başlan...
2 dakikada okunur
"Allah'tan gelen şey"e ne oldu?
MALUMAT
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te surlarla çevrili eski şehrin ‘batıya açılan’ el-Halil (Yafa) kapısından çıktığınızda, şaşı...
Etiyopya'daki Kudüs: Lalibela
1 dakikada okunur
Etiyopya'daki Kudüs: Lalibela
MALUMAT
Kudüs’te, 90 yıllık Haçlı hâkimiyetini kırarak şehri tekrar bir İslam beldesi haline getiren Salahaddîn Eyyûbî’nin sanca...
YUKARI DÖNÜN

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz