Bir işaretin tarihi serüveni

Bir işaretin tarihi serüveni
Bir işaretin tarihi serüveni
İÇİNDEKİLER
Altı köşeli yıldız içine işlenmiş "Esma-ül Hüsna"
Altı köşeli yıldız içine işlenmiş "Esma-ül Hüsna"
Barbaros Hayreddin Paşa'nın sancağında kullanılan altı köşeli yıldız.
Barbaros Hayreddin Paşa'nın sancağında kullanılan altı köşeli yıldız.

Medyanın, akademik çalışmaların ve popüler kültürün etkisiyle, altı köşeli yıldız bugün Siyonizm’in sembolü olarak görülür. İsrail’in Filistinlilere on yıllardır reva gördüğü haksızlıklar yüzünden, altı köşeli yıldızın Müslümanların zihnindeki negatif çağrışımları da zaman içinde artmıştır. Bugün, normalde bu işaret Kur’an’da da kendilerinden söz edilen iki büyük peygambere ait olmasına rağmen, adeta bir nefret sembolü durumundadır. İsrail’in protesto edildiği mitinglerde altı köşeli yıldızlar yakılmakta ve yerlerde çiğnenmektedir.

Özetle: Altı köşeli yıldız, şu anda Müslümanların yitik malı halinde, İsrail’in işgali altındadır.