Bir mabedin yıkıntıları: Firuz Şah Tuğluk Camii

Bir Mabedin Yıkıntıları: ​Firuz Şah Tuğluk Camii​
Bir Mabedin Yıkıntıları: ​Firuz Şah Tuğluk Camii​
İÇİNDEKİLER
Firuz Şah Tuğluk Camii'nde cuma namazı.
Firuz Şah Tuğluk Camii'nde cuma namazı.
Firuz Şah Tuğluk'u tasvir eden bir çizim.
Firuz Şah Tuğluk'u tasvir eden bir çizim.
Firuz Şah Tuğluk Camii kalıntılarının bir bölümü.
Firuz Şah Tuğluk Camii kalıntılarının bir bölümü.

Caminin isim sahibi Firuz Şah Tuğluk döneminde yapılan medreselerde çok sayıda Sanskritçe eser Farsçaya tercüme ediliyor. Ceza kanunları hafifletiliyor, devlet müesseseleri halkın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak seviyeye geliyor. Suçlulara işkence edilmesi yasaklanıyor ve hastalara, yoksullara ve işsizlere yardım edilmesi için çok sayıda hayır kurumu açıyor.

Firuz Şah Tuğluk dönemi Tuğluk Hanedanı’nın mimari açıdan zirve yaptığı dönem olarak kabul ediliyor. Günümüzde yalnızca kalıntılarının arasında namaz kılındığı Firuz Şah Tuğluk Camii de bu önemli eserlerden biri olarak görülüyor.