Bu gece özgürlük

Bu Gece Özgürlük, İngiltere’nin Hindistan coğrafyasında bıraktığı izlerin farklı veçhelerini göstermesi bakımından, kesinlikle okunmalı ve nitelikli olarak incelenmeli.
Bu Gece Özgürlük, İngiltere’nin Hindistan coğrafyasında bıraktığı izlerin farklı veçhelerini göstermesi bakımından, kesinlikle okunmalı ve nitelikli olarak incelenmeli.

Hindistan’ın İngiltere’den bağımsızlığını kazanma sürecini ve Pakistan ve Hindistan adında iki yeni devletin bağımsızlık hikâyesini, resmî belgeleri, fotoğrafları ve tanıklarıyla beraber anlattıkları “Bu Gece Özgürlük” kitabı, hiç şüphesiz, birlikte birçok başyapıta imza atan Dominique Lapierre / Larry Collins ikilisinin en büyük araştırmasıdır.

Yollarının kesiştiği 1950’lerden itibaren, birlikte birçok başyapıta imza atan Dominique Lapierre ve Larry Collins ikilisi, 2005 yılına kadar birbirinden ilginç ve önemli araştırmalarını kitaplaştırdılar.

Hindistan’ın İngiltere’den bağımsızlığını kazanma sürecini ve Pakistan ve Hindistan adında iki yeni devletin bağımsızlık hikâyesini, resmî belgeleri, fotoğrafları ve tanıklarıyla beraber anlattıkları “Bu Gece Özgürlük” kitabı hiç şüphesiz Lapierre / Collins ikilisinin en büyük araştırmasıdır.

Kitap, dönemin İngiliz hükümetinin, Hindistan’dan tamamen çekilmeye karar vermesi ve İngiltere Kralı adına Hindistan’ı yöneten ve bağımsızlık sürecine nezaret eden Louis Mountbatten’in bu zor görev için Hindistan’a gitmesi ile başlıyor ve Hindistan ve Pakistan’ın beş hafta gibi kısa bir sürede oldukça adaletsiz ve sonu düşünülmeyen bir taksim planı ile ayrılış hikâyesini konu ediniyor.

İkinci Dünya Savaşı sonrasının şartlarında, uzun süredir yönettiği ve sömürdüğü birçok bölgeden resmen çekilen İngiltere’nin, Hindistan da tesirleri bugün bile hâlâ derinden hissedilen ağır hasarlara yol açtığı bütün şeffaflığı ile “Bu Gece Özgürlük”te anlatılıyor.

  • Kitap Gandhi, Nehru, Cinnah ve Mountbatten gibi liderlerin Hindistan’ın taksim planında neler yaptıklarını ve ne gibi politikalar izlediklerini de aktarması bakımından önem kazanıyor.

Bir gün arayla (14 ve 15 Ağustos 1947) bağımsızlıklarını ilân eden Hindistan ve Pakistan’ın şimdilerde bile içinde bulunduğu parçalanmışlığın özetini anlatan kitap, bağımsızlığın hemen ardından açıklanan taksim planı ile beraber, sınırın her ikisi yakasından aksi yönlere doğru Müslüman, Hindu ve Sih 14 milyon insanın, yaşadıkları yerleri terk ederek Pakistan ve Hindistan’a göç edişini ve en az bir milyon insanın feci şartlarda hayatını kaybedişini trajik şekilde aktarıyor.

3 Haziran 1947 Yeni Delhi’de bir yuvarlak masanın etrafında toplanan liderler ve yanındaki heyet, “Britanya Hindistanı”nın bölünerek Pakistan ve Hindistan adında iki devlet olarak “bağımsız”lıklarını ilân etmesi kararını aldılar.
3 Haziran 1947 Yeni Delhi’de bir yuvarlak masanın etrafında toplanan liderler ve yanındaki heyet, “Britanya Hindistanı”nın bölünerek Pakistan ve Hindistan adında iki devlet olarak “bağımsız”lıklarını ilân etmesi kararını aldılar.

Asya’dan Ortadoğu’ya, artık neredeyse bir asrı devirecek olan birçok problemde ana faktör olan İngilizlerin, coğrafyanın bu hale gelişindeki etkisini ve İngiliz aklının yönetim ve sömürme mantıklarını okumamıza yardımcı olan “Bu Gece Özgürlük” İngiltere’nin Hindistan coğrafyasında bıraktığı izlerin farklı veçhelerini göstermesi bakımından, kesinlikle okunmalı ve nitelikli olarak incelenmeli.