Damat adaylarına sıkı sorular

Damat adaylarına sıkı sorular
Damat adaylarına sıkı sorular
İÇİNDEKİLER
Gelin adaylarının beğendiği kişiler, ayrıntılı şekilde sorgu-suale tabi tutuluyor.
Gelin adaylarının beğendiği kişiler, ayrıntılı şekilde sorgu-suale tabi tutuluyor.

Kişinin İslâm’ı ne kadar yaşadığından ve dini bilgisinin düzeyinden tutun, maddi durumuna ve siyasi görüşlerine kadar birçok konuda -adeta- sorguya çekildiği sistemde, dilediği takdirde mülakata gelin adayı da katılabiliyor.

Mülakatın sona ermesinden sonra, damat adayı eğer sınavı geçebilirse, bu defa ailelerin tanışmasına ve evlilikle ilgili hazırlıklara sıra geliyor. Birçok kültürde ‘beğenilen’ ve ‘seçilen’ taraf kız olurken, Malaylarda rollerin değişmesi dikkat çekse de, Malezya’da bu durum hiç de garip karşılanmıyor. Yıllık tanışma ve mülakat işlerini organize eden oluşumların hızla çoğalması da, sisteme rağbet olduğunu gösteriyor.