Dünya bir yana, biz bir yana

​Dünya bir yana, biz bir yana​
​Dünya bir yana, biz bir yana​
İÇİNDEKİLER
Fes şehrinden gelen ve günümüzde hala "Fes" ismiyle anılan başlıkların kullanımı Osmanlı'nın son döneminde çok yaygındı.
Fes şehrinden gelen ve günümüzde hala "Fes" ismiyle anılan başlıkların kullanımı Osmanlı'nın son döneminde çok yaygındı.

Arapların Mağrib dediği ülkenin Batı dillerindeki bütün isimleri de aynı kökten türetilmiş, doğal olarak: Morocco, Marokko, Maroc, Marruecos, Marocco... Suriye’nin başkenti Şam’da ise, Fas’taki durumun tam tersi söz konusu: Bu kez, içine bugünkü Ürdün ve Filistin’in bir kısmını da alan koskoca bir bölgenin adı, bir şehre indirgenmiş. Tarih boyunca ‘Şam’ ya da ‘Bilâd-ı Şâm’ dendiğinde bugünkü Suriye ve Lübnan topraklarının tamamıyla Ürdün’ün kuzeyi ve Filistin’in doğusu kastedilmiş. Biz Türklerin Şam dediği şehrin Arapçadaki karşılığı Dimaşk. Batı dillerinde de bu kökten türetilmiş isimler yer alıyor: Damascus, Damas, Damaskus, Damast, Damasco…