Emir Abdulkâdir’in ruhu

Cezayir bağımsızlık hareketinin en tanınmış isimlerinden Emir Abdulkâdir.
Cezayir bağımsızlık hareketinin en tanınmış isimlerinden Emir Abdulkâdir.

Emir Abdulkâdir, Cezayir halkının Fransız boyunduruğuna karşı direnişine önderlik eden ve Cezayir Devleti'nin temellerini atan bir İslâm mücahidi ve Cezayir emiri olarak tarihin sayfalarında yerini almıştır.

Cezayir'de Fransız sömürgesine karşı verilen mücadelenin önemli isimlerinden biri olan Emir Abdulkâdir, 1855'ten itibaren, 1883'te 74 yaşında vefat edeceği Şam'da sürgünde yaşamıştır.
Cezayir'de Fransız sömürgesine karşı verilen mücadelenin önemli isimlerinden biri olan Emir Abdulkâdir, 1855'ten itibaren, 1883'te 74 yaşında vefat edeceği Şam'da sürgünde yaşamıştır.

Günümüzde Cezayir’in millî kahramanı kabul edilen Emir Abdulkâdir, 1808’de ülkenin kuzeybatısındaki Muasker kentinde doğdu. Hz. Peygamber’in torunu Hz. Hasan’ın soyundan gelmesi sebebiyle “Şerif” unvanını taşıyordu. Dindar bir insan olan babasının yönlendirmesiyle dinî eğitimini erken yaşlarda tamamlayan Abdulkâdir, gençlik yıllarından itibaren tasavvufa yönelerek Kadirî tarikatına intisap etti.

1825’te babasıyla hacca giden ve o zamana kadar siyasî ya da askerî herhangi bir yönelimi bulunmayan Emir Abdulkâdir, 1830’da Fransızların Cezayir’e işgale başlamasıyla çizgisini tamamen değiştirdi.
Jan-Baptist Huysmans tarafından Dürzi isyanları sırasında birçok Hristiyanı katliamdan kurtarırken resmedilen Abdulkâdir.
Jan-Baptist Huysmans tarafından Dürzi isyanları sırasında birçok Hristiyanı katliamdan kurtarırken resmedilen Abdulkâdir.

Bu tarihten 1847’de mecburen Fransızlara teslim olmak zorunda kalıncaya kadar geçen zamanda, Abdulkâdir Cezayirlilerin güvendiği ve çok sevdiği bir kahramanadönüştü. Organize ettiği gerilla taktikleriyle Fransa’ya göz açtırmayanAbdulkâdir, teslim olduktan sonra Osmanlı topraklarına sürgüne gönderildi.

Önce Bursa’ya yerleşen Emir Abdulkâdir, sonrasında Şam’a giderek ünlü sufi Muhyiddin İbn Arabî’nin kabrinin yer aldığı külliyeyi mesken edindi. 1860’da Şam’da çıkan halk ayaklanması sırasında binlerce Hristiyanı ölümden kurtaran Abdulkâdir, 26 Mayıs 1883’te Şam’da hayata gözlerini yumdu.