Hindistan'da bir kadın hükümdar: Raziye Sultan

Raziye Sultan.
Raziye Sultan.

Hindistan’da kurulan ilk Müslüman-Türk devletlerden biri olan Delhi Sultanlığı, döneminin en güçlü devletlerinden biri olmasının yanında, Hindistan’da ilk kez bir Müslüman kadın sultan tarafından yönetilmesiyle de dikkat çekiyor. Raziye Sultan, Delhi Sultanlığı’nın ilk ve tek kadın hükümdarı olarak tanınıyor. Çağdaş kronikler Raziye Sultan’ı akıllı bir yönetici ve yetkin bir askeri lider olarak tanımlar. Zeki ve basiretli bir lider olarak gösterilir. Raziye Sultan Hindistan’ın ilk Müslüman kadın hükümdarı olduğu gibi, Türk-İslam tarihinin de en önemli şahsiyetlerinden birisi olarak kabul edilmektedir.

Hindistan’da kurulan ilk Müslüman-Türk devletlerden biri olan Delhi Sultanlığı, İslam’ın bu coğrafyadaki varlığının ilk halkası olarak kabul edilmektedir. En parlak dönemini devletin kurucusu Kutbettin Aybek ile İltutmuş’un zamanında yaşayan Delhi Sultanlığı, pek çok hayrat yapmış ve kalıcı eser meydana getirmiştir.

Raziye Sultan Hindistan’ın ilk Müslüman kadın hükümdarı olduğu gibi, Türk-İslam tarihinin de en önemli şahsiyetlerinden birisi olarak kabul edilmektedir.
Raziye Sultan Hindistan’ın ilk Müslüman kadın hükümdarı olduğu gibi, Türk-İslam tarihinin de en önemli şahsiyetlerinden birisi olarak kabul edilmektedir.

Delhi Sultanlığı, döneminin en güçlü devletlerinden biri olmasının yanında, Hindistan’da ilk kez bir Müslüman kadın sultan tarafından yönetilmesiyle de dikkat çekiyor.

Raziye Sultan, Delhi Sultanlığı’nın ilk ve tek kadın hükümdarı olarak tanınıyor. Babası İltutmuş’un ölümünden sonra taht mücadelesinin yaşandığı sırada tahta Raziye Sultan oturmuştur. İltutmuş’un kızı Raziye Sultan, ülkeyi üç yıl (1236-1240) kadar yönetmiştir.

Çağdaş kronikler Raziye Sultan’ı akıllı bir yönetici ve yetkin bir askeri lider olarak tanımlar. Raziye’nin bir lidere yakışan hayranlık uyandıracak tüm niteliklere sahip olduğu yazılır. Zeki ve basiretli bir lider olarak gösterilir. Sultan Raziye'nin tahta geçişiyle birlikte aldığı tedbirler ve uyguladığı politikalarla devleti yeniden güçlendirmeye çalışmıştır.


Raziye Sultan'ın Delhi'deki kabri.
Raziye Sultan'ın Delhi'deki kabri.

Bununla beraber Raziye Sultan’ın çok iyi bir eğitim aldığı bilinmektedir. Daha babası hayattayken devlet işleriyle ilgilenmeye başlamış, babasının yanından hiç ayrılmamıştır. Bir rivayete göre tahta çıktığında kadın elbiselerini atıp erkek gibi giyinmeye başlamıştır.


Raziye Sultan’ın sağlamaya çalıştığı siyasi birlik çok uzun sürmedi. Karışıklıklar içerisinde devraldığı devlette kendisinden hoşlanmayan vali ve kumandanlara karşı birtakım önlemler almış ancak kısa süre sonra tahttan indirilmiştir.

Raziye Sultan Hindistan’ın ilk Müslüman kadın hükümdarı olduğu gibi, Türk-İslam tarihinin de en önemli şahsiyetlerinden birisi olarak kabul edilmektedir.