İsrail’de kan skandalı

Kendilerine Falaşa denilen Etiyopyalı siyahî Yahudiler.
Kendilerine Falaşa denilen Etiyopyalı siyahî Yahudiler.

Tam 26 yıl önce bugün, 24 Ocak 1996’da, İsrail’in büyük gazetelerinden Maariv’in manşetinde bir kan torbası fotoğrafı yer alıyordu. Torbanın üzerinde kısa bir ibare vardı: “Etiyopyalı kanıdır. Kullanılmayacaktır.”

Kan skandalı sonrası sokaklarda öfkeli gösteriler düzenleyen Etiyopyalı Yahudiler.
Kan skandalı sonrası sokaklarda öfkeli gösteriler düzenleyen Etiyopyalı Yahudiler.
  • Bu manşet kısa süre içinde ülkede büyük bir protesto dalgasına neden oldu. Çünkü haberin detayında, 1980’lerden itibaren İsrail’e taşınan Etiyopyalı Yahudilerin kanlarının İsrail Kan Bankası tarafından düzenli biçimde çöpe atıldığı ve diğer Yahudilerinkine karıştırılmadığı bilgisi bulunuyordu.
Sokaklarda gösteri düzenleyen Etiyopyalı Yahudiler.
Sokaklarda gösteri düzenleyen Etiyopyalı Yahudiler.

Sonraki haftalar boyunca, kendilerine “Falaşa” denilen Etiyopyalı Yahudiler, sokaklarda öfkeli gösteriler düzenledi.

1980’lerden itibaren İsrail’e taşınan Etiyopyalı Yahudilerin kanları İsrail Kan Bankası tarafından düzenli biçimde çöpe atıldı.
1980’lerden itibaren İsrail’e taşınan Etiyopyalı Yahudilerin kanları İsrail Kan Bankası tarafından düzenli biçimde çöpe atıldı.

1984-1991 arasında 21 binden fazla Etiyopyalı siyahî Yahudi, uçaklarla İsrail’e taşınmıştı. Yahudilik anneden geçtiği için, siyahî Yahudilik mümkün olmasa da, Falaşalar kendilerini “Hz. Süleymanla evlenen Sebe Kraliçesi”ne nispet ediyorlardı.

Uçaklarla İsrail'e taşınan Etiyopyalı Yahudiler.
Uçaklarla İsrail'e taşınan Etiyopyalı Yahudiler.

İsrail’e nakledilmelerinden sonra hep ayak işlerine koşulan ve gerçek anlamda “Yahudi” sayılmayan Falaşalar, kan skandalının ardından bazı nispî haklara kavuştular. Ancak onlara yönelik ayrımcı ve ırkçı tavır, bugün İsrail’deki Yahudiler arasında hâlâ devam etmektedir.