Kabri de hayatı gibi gösterişsiz

Kabri de hayatı gibi gösterişsiz
Kabri de hayatı gibi gösterişsiz
İÇİNDEKİLER
Ömer bin Abdulaziz’in Suriye’nin İdlib bölgesindeki Maarratu’n-Nu’mân kasabası yakınlarında bulunan kabri.
Ömer bin Abdulaziz’in Suriye’nin İdlib bölgesindeki Maarratu’n-Nu’mân kasabası yakınlarında bulunan kabri.

Mısır valiliği ve ardından hilâfeti döneminde mütevazı yaşantısıyla herkesin sevgisini kazanan Ömer bin Abdulaziz, kabrinin sadeliğiyle de sonraki nesillere örnek olmayı sürdürüyor. Memlûklar döneminde inşa edilen türbesinin içinde, kendisinin ayakucunda yer alan kabir, eşi Fâtıma binti Abdulmelik’e ait. Kendisinin hemen yanı başında ise, hizmetkârı ve sırdaşı Şeyh Yahy’a Mağribî yatıyor.

Ömer bin Abdulaziz’le ilgili bir not daha:

Hz. Ömer’in, bir gece süte su katmasını isteyen annesiyle tartışan kızın konuşmasını dinleyişini mutlaka okumuşsunuzdur. Kızın “Süte su katamam, bizi insanlar görmese de Allah görmektedir” deyişi Hz. Ömer’in o kadar hoşuna gitmiştir ki, onu oğlu Âsım’a eş olarak almıştır. Ömer bin Abdulaziz, işte o evlilikten doğan çocuğun oğludur. Sadece ismiyle değil, adaleti ve takvasıyla da büyük dedesinin torunu olduğunu göstermiştir.