Kendi liderinin kaleminden Bangsamoro mücadelesi

Selamet Haşim, Moro Müslümanları için verilen mücadeleyi kendi dilinden anlatıyor.
Selamet Haşim, Moro Müslümanları için verilen mücadeleyi kendi dilinden anlatıyor.

Bu kitap uzun yıllar silahlı ve politik bir mücadele veren Moro halkına net hedeflere ve belirli sorumluluklara sahip olmak için ihtiyaç duydukları ana rehberi oluşturuyor. Moro İslâmî Kurtuluş Cephesi Lideri Selamet Haşimi’nin kaleme aldığı, Murat Uyar ve Hüseyin Oruç’un çevirdiği, Dr. Ahmet Emin Dağ’ın Genel Yayın Yönetmenliği altında yayımlanan kitapta Bangsamoro’da verilen bağımsızlık savaşı ile kurulması arzu edilen devlet yönetiminin İslâmî esaslara göre inşa edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Bangsamorolu Müslümanlar bugünkü Filipinlerin güneyinde Mindanao adasında uzun yıllar farklı sultanlıklar kurarak yaşadılar. İspanyollar ilk olarak Filipinlerin Kuzey kısmı olan Luzon ve Visayas adalarını sömürgeleştirdikten sonra Mindanao adasına da ulaştılar. 1521'de Ferdinand Magellan’ın bölgeye gelmesi bu sürecin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Mindanao adasındaki Müslüman halk İspanyollara karşı uzun yıllar bağımsızlık mücadelesi verdiler. Ancak 1898 yılında İspanyollar bölgeden çekilirken sömürge yönetimini ABD’ye bıraktı.

ABD yönetiminde bölgedeki sultanlar muhatap alınsa da ABD bölgeden çekilirken Luzon adası merkezli Hristiyan bir yönetime sahip olan Filipinler devletini geride bıraktı. Bu süreç içerisinde Luzon ve Visayas adalarındaki halk Mindanao adasına iskan edilmeye başlandı. Bölgede uygulanan etnik ve dinî ayrıcalıklar gittikçe artmaya başladı. 1972 yılına geldiğinde artık Müslüman Moro halkı yaşanan zulme karşı tekrar bağımsızlık mücadelesine başlamaya karar verdi.

Moro halkı tarihsel olarak sahip oldukları haklarını ve bağımsız bir devlet kurma istediklerini dile getirmeye başladılar. İlk olarak özgürlük mücadelesi Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MILF) etrafında başladı. Filipinler hükümeti ile varılan anlaşma gereğince özerkliğin kabul edilmesi Moro’daki hareketler içinde ayrılığa sebep oldu. Bu süreçte bağımsız bir devlet kurulması gerektiğini savunan Selamet Haşim, Moro İslâmî Kurtuluş Cephesi’ni (MILF) kurdu.

MNLF ve Filipinler hükümeti arasındaki anlaşma gereği kurulan özerk yönetimin zaman içinde işlevini yitirmesi Selamet Haşim’i haklı çıkardı.

Selamet Haşim, Moro halkının kuracağı yönetimin toplumun dönüşümüne vesile olması gerektiğine inanıyordu. 1997 yılında başlayan Selamet Haşim’in vefatından sonra devam eden barış görüşmeleri sonucunda MILF yıllar sonra yeni bir özerklik yönetimin kurulmasına öncülük ediyor.

Bu kitap uzun yıllar silahlı ve politik bir mücadele veren Moro halkına net hedeflere ve belirli sorumluluklara sahip olmak için ihtiyaç duydukları ana rehberi oluşturuyor. Moro İslâmî Kurtuluş Cephesi Lideri Selamet Haşimi’nin kaleme aldığı, Murat Uyar ve Hüseyin Oruç’un çevirdiği, Dr. Ahmet Emin Dağ’ın Genel Yayın Yönetmenliği altında yayımlanan kitapta Bangsamoro’da verilen bağımsızlık savaşı ile kurulması arzu edilen devlet yönetiminin İslâmî esaslara göre inşa edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

İki bölümden oluşan kitabın önsözü MILF’in şu andaki lideri Hacı Murad İbrahim tarafından kaleme alınmış. İlk bölümde davet çalışmaları, cihad, kardeşlik birlik ve dayanışma, disiplin, doğru siyasi çizgi ve yol haritası, metanet ve kararlı liderlik, güç ve silah gibi başlıklar yer alıyor.

İkinci kısım olan genel esaslar bölümünde ise ideoloji, ahlaki prensipler, ilke ve politikalar, mücadele yolları, tavsiyeler, çözüm yolları anlatılıyor.

Ayrıca kitabın sonuna eklenen “Moro Müslümanları Üzerine” adlı seyahatname ise Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez tarafından kaleme alınmış. 2015 yılında İHH’nın misafiri olarak insani yardım çalışmalarına katılmak üzere bölgeyi ziyaret eden Söylemez, hem bölgedeki izlenimlerini hem de okumalarını kaleme almış.