Kilisenin Emevî minaresi: San Juan

Endülüs Emevî döneminde inşa edilen San Juan Minaresi, günümüzde St. Juan Kilisesi’nin çan kulesi olarak faaliyet göstermektedir.
Endülüs Emevî döneminde inşa edilen San Juan Minaresi, günümüzde St. Juan Kilisesi’nin çan kulesi olarak faaliyet göstermektedir.

10'uncu yüzyılda Kurtuba'da yapılmış bir caminin özgünlüğünü koruyarak günümüze ulaşan minarelerinden biri olan San Juan Minaresi, Kurtuba Camii'nden sonra Kurtuba şehrinde Emevîler dönemi sanatının korunmuş en güzel örneğidir ve Müslüman Kurtuba'dan günümüze ulaşan tek sağlam minaredir.

İspanya'nın Kurtuba şehrindeki Plaza de San Juan'da 9. yüzyılın ortalarında veya 10. yüzyılın başlarında inşa edildiği düşünülen San Juan Minaresi (Alminar de San Juan), Endülüs Emevî Devleti’nin Kurtuba’da (Cordoba) hüküm sürdüğü dönemde inşa edilmiştir.

Artık San Juan Kilisesi’yle ilişkilendirilen müstakil minare, camisiyle birlikte inşa edilmiştir. Büyük ihtimalle yapı, Endülüs Emevî halifesi III. Abdurrahman’ın (912-961) 930 yılında yaptırmış olduğu bir caminin minaresidir.

  • Kurtuba 1236 yılında III. Ferdinand'ın Kastilya birlikleri tarafından ele geçirildikten sonra, cami binası yıkılarak kilise inşa edilmiş, minare ise üst gövdesine çanlar eklenerek çan kulesi olarak korunmuştur.

13. yüzyılda Hristiyan yönetimi altına giren yapı, şövalyelerin Aziz John'u olarak da bilinen Kudüslü Aziz John Tarikatı Şövalyeleri’ne devredilmiştir. Hem minare hem de ona bağlı kilise günümüzde de şövalyelerin adını taşımaya devam etmektedir.

Mimarisi

Orta Doğu ve Arap mimari tarzını yansıtan Emevîler dönemine özgü minare, her iki tarafı 3,7 m genişliğinde kare bir kat planı ve 10,9 m yüksekliğinde, Vizigot şaftlı mermer sütunlar üzerinde at nalı kemerli ikiz pencereli, kesme kireçtaşlarından bir araya getirilen yekpare bir gövdeye sahiptir.

Kemerler ortada, kompozit başlıklı duvara yapışık sütunçeler ile desteklenmiştir. Minarenin bir zamanlar var olan üst-ikinci gövdesinde bir şerefe bölümünün bulunduğu kısım günümüze ulaşmamıştır.

11 asırlık San Juan Minaresi, ortaya koyduğu bozulmaya rağmen Kurtuba Camii'den sonra şehirde Emevîler dönemi sanatının korunmuş en iyi örneğidir.

Aljama Camii, San Lorenzo Kilisesi veya Santa Clara Manastırı’ndaki gibi diğer mevcut minareler daha sonra ciddi derecede değişikliklere uğradığından, bu minare Müslüman Kurtuba'dan günümüze ulaşan tek sağlam minaredir.