Mekke ve Medine mihrapları onlara emanet

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî'de toplam 20'den fazla imam-hatip görev yapıyor.
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî'de toplam 20'den fazla imam-hatip görev yapıyor.
Şeyh Abdurrahman bin Abdulaziz es-Sudeys
Şeyh Abdurrahman bin Abdulaziz es-Sudeys
Şeyh Suûd bin İbrahim eş-Şureym
Şeyh Suûd bin İbrahim eş-Şureym
Şeyh Sâlih bin Muhammed Âl-i Tâlib
Şeyh Sâlih bin Muhammed Âl-i Tâlib
Şeyh Abdullah el Cuhenî
Şeyh Abdullah el Cuhenî
Şeyh Hâlid el Gâmidî
Şeyh Hâlid el Gâmidî
Şeyh Mâhir el Muaykılî
Şeyh Mâhir el Muaykılî
Şeyh Faysal Gazzâvî
Şeyh Faysal Gazzâvî
Şeyh Bender Belîle
Şeyh Bender Belîle
Şeyh Sâlih el Humeyd
Şeyh Sâlih el Humeyd
Şeyh Usâme bin Abdullah el Hayyât
Şeyh Usâme bin Abdullah el Hayyât
Şeyh Ali el Huzeyfî
Şeyh Ali el Huzeyfî
Şeyh Salâh el Budeyr
Şeyh Salâh el Budeyr
Şeyh Abdulmuhsin el Kâsım
Şeyh Abdulmuhsin el Kâsım
Şeyh Hüseyin bin Abdulaziz Âl-i Şeyh
Şeyh Hüseyin bin Abdulaziz Âl-i Şeyh
Şeyh Abdulbârî es-Subeytî
Şeyh Abdulbârî es-Subeytî
Şeyh Abdullah Buaycân
Şeyh Abdullah Buaycân
Şeyh Ahmed Hamîd
Şeyh Ahmed Hamîd

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî’nin sabit imamları olarak görev yapan bu isimlerin dışında, ramazan ayında teravih ve teheccüd namazlarını kıldırmak için kadroya katılan isimler de bulunuyor. Bunların başlıcaları: Şeyh Yâsir ed-Dûserî, Şeyh Salâh Bausmân, Şeyh Hâlid el Muhennâ, Şeyh Halîl el Kârî…

İmamların isimlerinin başındaki ‘şeyh’ kelimesi, saygı duyulan âlim ve hocalara verilen bir lakaptır. Arap kültüründe kabile şefleri ve sülale reisleri de aynı sıfatla anılır.