Mekke ve Medine mihrapları onlara emanet

Mekke ve Medine mihrapları onlara emanet
Mekke ve Medine mihrapları onlara emanet

Mekke ve Medine’yi ziyaret edenler, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî’deki namazlardan önce ve sonra, imamların kalabalık bir polis kordonuna alındığını mutlaka görmüştür.

İÇİNDEKİLER
Şeyh Abdurrahman bin Abdulaziz es-Sudeys
Şeyh Abdurrahman bin Abdulaziz es-Sudeys
Şeyh Suûd bin İbrahim eş-Şureym
Şeyh Suûd bin İbrahim eş-Şureym
Şeyh Sâlih bin Muhammed Âl-i Tâlib
Şeyh Sâlih bin Muhammed Âl-i Tâlib
Şeyh Hâlid el Gâmidî
Şeyh Hâlid el Gâmidî
Şeyh Mâhir el Muaykılî
Şeyh Mâhir el Muaykılî
Şeyh Faysal Gazzâvî
Şeyh Faysal Gazzâvî
Şeyh Bender Belîle
Şeyh Bender Belîle
Şeyh Usâme bin Abdullah el Hayyât
Şeyh Usâme bin Abdullah el Hayyât
Şeyh Ali el Huzeyfî
Şeyh Ali el Huzeyfî
Şeyh Salâh el Budeyr
Şeyh Salâh el Budeyr
Şeyh Abdulmuhsin el Kâsım
Şeyh Abdulmuhsin el Kâsım
Şeyh Hüseyin bin Abdulaziz Âl-i Şeyh
Şeyh Hüseyin bin Abdulaziz Âl-i Şeyh
Şeyh Abdulbârî es-Subeytî
Şeyh Abdulbârî es-Subeytî
Şeyh Abdullah Buaycân
Şeyh Abdullah Buaycân

2002-2008 yılları arasında öğretmenlik yaptı, ardından Riyad’da Bevâridî Mescidi’nin imamlığına atandı. 2012 yılında, Kral Abdullah’ın emriyle Mescid-i Nebevî imam-hatipliğine tayin edildi.

Şeyh Ahmed bin Tâlib Hamîd

Habeşistan asıllı bir aileye mensup olarak, 1981’de Riyad’da dünyaya geldi. Mescid-i Nebevî imam-hatiplerinden olan dedesi Şeyh Abdulmecîd Hasen el Cebertî’nin gözetimi altında yetişti. Birçoğu dedesinin arkadaşı olan önemli hoca ve üstatlardan ders aldı. Akademik eğitimini Riyad’da bulunan İmam Muhammed bin Suûd Üniversitesi’nde, İslâm fıkhı alanında tamamladı. 2012 yılında, Şeyh Abdullah Buaycân’la aynı zamanda, Kral Abdullah’ın emriyle Mescid-i Nebevî imam-hatipliğine tayin edildi.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî’nin sabit imamları olarak görev yapan bu isimlerin dışında, ramazan ayında teravih ve teheccüd namazlarını kıldırmak için kadroya katılan isimler de bulunuyor. Bunların başlıcaları: Şeyh Yâsir ed-Dûserî, Şeyh Salâh Bausmân, Şeyh Hâlid el Muhennâ, Şeyh Halîl el Kârî…

İmamların isimlerinin başındaki ‘şeyh’ kelimesi, saygı duyulan âlim ve hocalara verilen bir lakaptır. Arap kültüründe kabile şefleri ve sülale reisleri de aynı sıfatla anılır.