Özbekistan bağımsızlığının 31'inci yılını kutluyor

Eski Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazandığı dönemde Özbekistan'ın başında bulunan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov, 27 yıl boyunca ülkeyi yönetti.
Eski Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazandığı dönemde Özbekistan'ın başında bulunan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov, 27 yıl boyunca ülkeyi yönetti.

31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan eden Özbekistan'ın politik ve ekonomik gücü, Mirziyoyev döneminde daha da yükseldi.

Sovyetler Birliği'nden ayrılan Özbekistan, bağımsızlığının 31'inci yılını kutluyor.

  • Özbekistan, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağılma sürecine girmesi üzerine, 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan etti.

Özbekistan Yüksek Konseyi, 31 Ağustos 1991'de tarihi kararla "Özbekistan'ın Devlet Bağımsızlığı Yasası"nı kabul ederek 1 Eylül'ün Bağımsızlık Günü olarak kutlanmasını kararlaştırdı.

Sovyet döneminde adeta pamuk deposu olan Özbekistan, bağımsızlığını kazanmasının ardından tarıma dayalı ekonomiden vazgeçerek ekonomiyi çeşitlendirdi. Bu çerçevede, sahip olduğu potansiyeli kullanmak amacıyla tekstil sektörünü geliştirmeye başlayan Özbekistan, pamuk ihraç eden bir ülke olmaktan vazgeçerek tekstil sektöründe önemli yatırımlar yaptı.

Bunun sonucunda, bağımsızlığının ilk yıllarında tekstil ürünleri ithal eden ülke konumundaki Özbekistan, tekstil ürünleri ihraç eden ülkeler arasına girdi. 2021'de Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatı 2,8 milyar dolar oldu.

  • Eski Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazandığı dönemde Özbekistan'ın başında bulunan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov, 27 yıl boyunca ülkeyi yönetti.

Bu dönemde, kapalı bir ekonomik politika izleyen Kerimov, ülkesinin ekonomik açıdan yurt dışına fazla açılmasını sağlayamadı. Dış politikada Rusya, Çin ve ABD gibi büyük ülkelerle mesafeli politika izleyen Özbekistan, komşu ülkelerle ilişkilerde sınır sorunları dahil, bazı sıkıntılar yaşadı.

Sovyetler Birliği döneminde, 1990'da 17,7 milyar dolar olan Özbekistan'ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) bağımsızlığın 31. yılında yaklaşık 4 kat büyüyerek 70 milyar dolara yaklaştı. 2016'da 24,6 milyar dolar olan dış ticaret hacmi son 5 yılda yaklaşık 2 kat artarak 2021'de 42 milyar 71,6 milyon dolara ulaştı.

- Mirziyoyev dönemi

İslam Kerimov’un Eylül 2016'da vefat etmesinin ardından yönetime gelen yeni Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, yaptığı ekonomik reformlar, diplomasideki açıklık politikası ve sorunsuz komşuluk ilişkileri gibi girişimleriyle ülke tarihinde yeni bir dönem başlattı.

  • Göreve geldiği ilk günden itibaren dış politikada da aktif bir diplomasi izleyen Mirziyoyev, Cumhurbaşkanlığının ilk yılında, tüm Orta Asya cumhuriyetlerini ziyaret ederek Özbekistan'ın komşu ülkelerle ilişkilerini düzeltmeyi ve sınır sorunu dahil bu ülkelerle olan tüm sorunlarını çözmeyi başardı.

Eski Cumhurbaşkanı Kerimov döneminde, en son 2001'de yapılan Türkçe Konuşan Devletler Devlet Başkanları Zirvesi'ne meclis başkanı düzeyinde katılım sağlayan Özbekistan, Mirziyoyev'in cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Türk Konseyine yeniden ilgi gösterdi ve 17 yıllık aranın ardından 2018'de Bişkek'te yapılan Türk Konseyi toplantısına cumhurbaşkanı düzeyine katılım sağladı, 2019'de ise konseye üye oldu.

Bölge ülkelerinin tamamı ile ortak sınırları bulunan Özbekistan, Mirziyoyev'in göreve gelmesiyle Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Konseyi'nin kurulmasına öncülük ederek bölgesel iş birliğine ve bölge ülkeleriyle ilişkilere önem verdiğini bir kez daha gösterdi.

Özbekistan hükümetinin son yıllarda izlediği açıklık politikası, yatırım ortamı ve turizm sektörünü geliştirmeye yönelik atılan adımlar sonucunda 100'e yakın ülkeye vize muafiyeti ve kolaylığı sağlarken ülkedeki yabancı yatırım hacmi de önemli ölçüde arttı.